Huy động thành công 3.940 tỷ đồng trái phiếu chính phủ


Thứ sáu, 18/10/2019 - 04:23 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Một phiên đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ảnh PHẠM HẬU - TTXVN

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục huy động thành công 3.940/4.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP) gọi thầu. Một diễn biến mới trên thị trường sơ cấp là lãi suất có dấu hiệu phân hóa, khi lãi suất kỳ hạn bảy năm nhích tăng nhẹ, còn ba kỳ hạn dài hơn vẫn giảm nhẹ.

Theo số liệu từ HNX, phiên đấu thầu trái phiếu do KBNN phát hành có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn bảy năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Tính chung, cả phiên đấu thầu KBNN đã huy động được 3.940 tỷ đồng.

Tiếp tục đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, góp phần hỗ trợ nông dân, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, QH đã ban hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 và Nghị quyết số 28/2016/QH14 về việc thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) đến hết năm 2020 đối với các đối tượng SDĐNN để sản xuất nông nghiệp.

Mới đây, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của QH về miễn thuế SDĐNN để gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ trình QH đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2020. Thời gian miễn thuế SDĐNN đề xuất là 10 năm (từ ngày 1-1-2021 đến hết ngày 31-12-2030), nối tiếp thời gian miễn thuế SDĐNN theo quy định hiện hành.

Phối hợp trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền

Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quy chế phối hợp 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC về việc trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. Công tác phối hợp phải bảo đảm nguyên tắc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền theo quy định của pháp luật. Hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, bảo đảm đúng nội dung, hiệu quả việc thực hiện điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, và bảo đảm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Đã xử lý được 236.800 tỷ đồng nợ xấu

Theo đại diện cơ quan thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), sau hai năm triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14 (NQ 42) của QH về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) (Nghị quyết 42) và Quyết định 1058/QĐ-TTg (QĐ 1058) của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, đến nay, sự ổn định, an toàn của hệ thống các TCTD được giữ vững. Năng lực tài chính của các TCTD được củng cố, vốn điều lệ tăng dần. Chất lượng tín dụng của TCTD từng bước được cải thiện. Lũy kế từ ngày 15-8-2017 (thời điểm NQ 42 có hiệu lực) đến ngày 31-8-2019, toàn hệ thống TCTD đã xử lý được 236.800 tỷ đồng nợ xấu xác định theo NQ 42.