Xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm về công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và Công ty CP Sông Đà 3.

HDBank giảm lãi vay cho khách hàng

Chia sẻ khó khăn với người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp (DN) siêu nhỏ… đặc biệt ở khu vực nông thôn bị ảnh hưởng bởi dịch...

Cam kết xóa bỏ 48,5% số dòng thuế NK ngay khi EVFTA có hiệu lực

Để thực thi nghĩa vụ cam kết thuế của Việt Nam, Bộ Tài chính sẽ xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định biểu thuế xuất...

Hải quan phấn đấu tăng thu 3% so chỉ tiêu dự toán

Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 156/QĐ-TCHQ (QĐ 156) về Kế hoạch hành động phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020....

Cả nước có gần 8.300 doanh nghiệp thành lập mới

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1-2020 của Tổng cục Thống kê, trong tháng 1, cả nước có gần 8.300 doanh nghiệp...

Khuyến khích phụ nữ vay vốn, phát triển kinh tế gia đình

Theo thống kê của Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương - TYM (thuộc T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), tính đến hết ngày...

Phế liệu tồn đọng giảm khoảng 17.500 container so năm 2018

Theo Tổng cục Hải quan, với sự kiểm soát chặt chẽ, tình trạng phế liệu tồn đọng, lưu giữ tại cảng đã giảm rõ rệt.

Thu ngân sách năm 2019 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.276.291 tỷ đồng

Theo Tổng cục Thuế, năm 2019, cơ quan này đã đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách (NS) tăng 7,9% so dự toán pháp lệnh; phấn...

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 206.805 tỷ đồng

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (VBSP), nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm 2019 đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh...

Giá trị niêm yết trên HNX tháng 12-2019 đạt gần 134.000 tỷ đồng

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 12-2019, có thêm ba mã niêm yết mới và một mã hủy niêm yết, tổng số...