Không thể đảo ngược

ĐĂNG QUANG

Thứ hai, 13/08/2018 - 03:18 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Biếm họa của ALFREDO

Hôm nay (13-8) Cuba khởi động tiến trình tham vấn người dân về bản dự thảo Hiến pháp mới, theo đó, mọi ý kiến của người dân Cuba, dù ở trong hay ngoài nước, đều được xem xét đánh giá, bảo đảm một quy trình tham vấn dân chủ và thật sự.

Tiến trình tham vấn là bước chuẩn bị cho cuộc trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi, dự kiến được tiến hành ngày 24-2-2019. Nếu được người dân tán thành, dự thảo Hiến pháp mới sẽ được Quốc hội Cuba bỏ phiếu thông qua lần cuối tại kỳ họp ngay sau đó.

Đây có thể được coi là lần sửa đổi quan trọng đầu tiên của bản Hiến pháp Cuba, ra đời từ năm 1976. Bởi thế, nội dung cải cách cũng như cách thức tiến hành sửa đổi nhận được sự quan tâm của dư luận không chỉ ở Cuba, mà cả trên thế giới. Những nội dung điều chỉnh như công nhận vai trò nền kinh tế thị trường, đa dạng hóa hình thức sở hữu..., và vấn đề “đặc tính xã hội chủ nghĩa” của hệ thống chính trị - kinh tế - xã hội Cuba được quan tâm đặc biệt, trong bối cảnh có một số “ý kiến nghịch” cho rằng với sự thay đổi lần này, Cuba sẽ chuyển hướng phát triển, xa rời chủ nghĩa cộng sản.

Dự thảo Hiến pháp sửa đổi được đưa ra lấy ý kiến người dân lần này tiếp tục nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba; tái khẳng định đặc tính xã hội chủ nghĩa của hệ thống chính trị - kinh tế - xã hội Cuba là không thể đảo ngược. Theo đó, hệ thống kinh tế Cuba duy trì những nguyên tắc xã hội chủ nghĩa cơ bản về sở hữu toàn dân, nhưng bổ sung việc công nhận vai trò của thị trường và những hình thức sở hữu mới, gồm cả sở hữu tư nhân. Dự thảo Hiến pháp mới cũng nêu rõ, Cuba kiên định con đường đã chọn, tiếp tục tiến trình cập nhật mô hình kinh tế, quyết tâm xây dựng hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Vậy nên, việc Cuba chấp nhận mô hình kinh tế thị trường không có nghĩa rời bỏ chủ nghĩa xã hội, chấp nhận sở hữu tư nhân không đồng nghĩa đi theo chủ nghĩa tư bản. Theo giới chuyên gia Cuba, đây chỉ là những vấn đề tất yếu của tiến trình cải cách kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sẽ có những thay đổi đáng kể, cả về chính trị lẫn kinh tế - xã hội Cuba, song những thay đổi này càng khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân Cuba về xây dựng hệ thống xã hội chủ nghĩa ở đảo quốc Caribbe.