Hỏi & Đáp


Thứ năm, 23/08/2018 - 07:23 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bạn đọc:

Em đang chuẩn bị thi tuyển công chức. Em có bà là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Vậy xin hỏi Thời Nay, liệu em có được hưởng ưu tiên gì không? (Trần Thị Nhung, Đông Hưng, Thái Bình).

Thời Nay:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 24/2010/NĐ-CP, những người sau sẽ được ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19-8-1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển...

Theo các quy định ở trên, nếu bạn là cháu của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng thì sẽ không thuộc nhóm đối tượng được ưu tiên khi xét tuyển và thi tuyển công chức, viên chức.