Hỏi & Đáp


Chủ nhật, 09/06/2019 - 02:43 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bạn đọc:

Tôi đã thi và nhận chứng chỉ tiếng Anh B2 từ năm 2016. Nhưng khi nộp hồ sơ xin việc, tôi thấy một số đơn vị nói chứng chỉ tiếng Anh của tôi không còn giá trị vì thời hạn chỉ trong hai năm. Xin hỏi Thời Nay, có quy định cụ thể nào về điều này? Hiện nay, có bao nhiêu trường tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho Việt Nam? (Nguyễn Thùy Linh, thuylinh.b2b@...).

Thời Nay:

Về hạn sử dụng của các chứng chỉ ngoại ngữ, theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 3-8-2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc. Việc chấp nhận hay từ chối Chứng chỉ tiếng Anh B2 của bạn có thể phụ thuộc theo quy định tuyển dụng của từng đơn vị, địa phương đối với từng vị trí công việc.

Hiện nay, Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép một vài cơ sở giáo dục đào tạo đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho Việt Nam với các bậc năng lực Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3, Bậc 4, Bậc 5, Bậc 6, tương đương với 6 bậc A1, A2, B1, B2, C1, C2 theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR).

Tính đến thời điểm ngày 15-5, có tám trường đại học được tổ chức thi và cấp chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc được Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp phép, bao gồm: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, ba trường Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Huế, Đà Nẵng và Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Thái Nguyên và Đại học Cần Thơ.