Hỏi & Đáp


Thứ hai, 08/07/2019 - 04:58 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bạn đọc:

Tôi được biết Luật Giáo dục 2019 có nhiều điểm mới cơ bản. Xin Thời Nay nói rõ hơn về điều này (Nguyễn Trung, Nam Sách, Hải Dương).

Thời Nay:

Ngày 4-7 vừa qua, Luật Giáo dục 2019 đã được công bố. Với 9 Chương, 115 Điều, Luật Giáo dục năm 2019 sẽ thay thế Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009. Luật Giáo dục 2019 có các điểm mới cơ bản sau:

- Chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo đó, Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông; ban hành chương trình giáo dục phổ thông sau khi hội đồng quốc gia thẩm định... (Điều 31).

- Nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên, giảng viên đại học: Luật Giáo dục quy định chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm, giáo viên tiểu học từ trung cấp sư phạm lên cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên, giáo viên THCS từ cao đẳng sư phạm lên cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm: Luật Giáo dục quy định học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Người được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau hai năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí Nhà nước đã hỗ trợ. Học sinh, sinh viên sư phạm được hưởng các chính sách học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí.