Hỏi & Đáp


Chủ nhật, 14/07/2019 - 05:45 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bạn đọc:

Xin hỏi Thời Nay, người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục từ 5 năm trở lên sẽ được hưởng ưu đãi gì? Học viên các trường quân đội tham gia BHYT được quy định thế nào, nếu chuyển ngành hoặc xuất ngũ thì thời gian đóng liên tục được xác định như thế nào? (Bùi Thùy Linh, huyện An Lão, Hải Phòng).

Thời Nay:

Theo quy định của Luật BHYT, khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh (KCB) trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến) thì sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB.

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT nêu rõ, thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá ba tháng.

Trường hợp các đối tượng làm việc, học tập trong ngành quân đội, công an được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật BHYT bao gồm: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ; hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; học viên công an nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an… nằm trong nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT.

Các trường hợp này khi về hưu, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc thôi việc, nếu thời gian học tập, công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và tổ chức cơ yếu chưa tham gia BHYT thì thời gian đó được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.