Hỏi & Đáp


Thứ sáu, 02/08/2019 - 05:13 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bạn đọc:

Tôi có tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Vừa qua, tôi đã đăng ký học nghề tại một cơ sở dạy nghề. Khóa học kéo dài trong năm tháng nhưng tôi không được hỗ trợ cho mức học phí khoảng 2,3 triệu đồng/tháng. Xin hỏi Thời Nay điều này đúng hay sai với trường hợp của tôi? (Nguyễn Thị Lan Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Thời Nay:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 56 Luật Việc làm thì thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá sáu tháng. Trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn là một tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề. Như vậy, theo thông tin của bạn, thời gian khóa học chỉ là năm tháng nên bạn vẫn nằm trong khoảng thời gian được hỗ trợ học nghề.

Mức hỗ trợ cụ thể với người lao động tham gia BHTN được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề. Theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người tham gia BHTN thì mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia BHTN tối đa là một triệu đồng/người/tháng.

Còn quy định tại khoản 2, Điều 3 Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người tham gia BHTN, đối với người lao động tham gia BHTN tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Quyết định này thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả. Đây cũng là mức mà bạn phải đóng thêm cùng với phần hỗ trợ của Nhà nước để có thể tham gia khóa học nghề này.