Hỏi & Đáp


Thứ ba, 04/02/2020 - 11:35 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bạn đọc:

Công ty tôi ký hợp đồng lao động với nhân viên làm việc ba ngày/tuần, tức 12 - 13 ngày/tháng, tám giờ/ngày. Xin hỏi Thời Nay, vậy công ty có phải đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho nhân viên không? (Trần Thanh Tú, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh).

Thời Nay:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 34 Bộ luật Lao động năm 2012 thì người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động trọn thời gian.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 2; Khoản 1, Điều 124 Luật BHXH năm 2014, người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ ba tháng đến dưới 12 tháng, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ một tháng đến dưới ba tháng (tính từ ngày 1-1-2018) thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật BHYT năm 2014, Khoản 1, Điều 43 Luật Việc làm năm 2013, người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHYT, BHTN.

Như vậy, đối chiếu với các quy định nêu trên, từ ngày 1-1-2018 trường hợp người lao động là nhân viên trong công ty của ông/bà làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ một tháng đến dưới ba tháng thì thuộc đối tượng tham gia và phải đóng BHXH bắt buộc. Nếu làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên thì thuộc đối tượng tham gia và phải đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.