Hỏi & Đáp


Thứ sáu, 03/04/2020 - 03:45 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bạn đọc:

Em được biết sinh viên học từ xa do dịch Covid-19 được công nhận kết quả học tập như bình thường. Nhưng mỗi trường lại có cách học khác nhau thì điểm tích lũy sẽ được tính như thế nào? (Nguyễn Thùy Giang, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội)

Thời Nay:

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo đối với các cơ sở đào tạo triển khai tổ chức dạy học từ xa và công nhận kết quả học tập tích lũy đối với các khóa đào tạo chính quy, vừa làm vừa học trong thời gian dịch Covid-19, kết quả học tập được công nhận như sau:

- Đối với những học phần được tổ chức trên hệ thống đào tạo trực tuyến bao gồm hệ thống quản lý học tập (LMS), hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS), có đầy đủ học liệu và hệ thống mô phỏng thí nghiệm, thực hành… theo yêu cầu của chương trình đào tạo; giám sát được quá trình tổ chức đào tạo, có hệ thống thi và kiểm tra đánh giá trực tuyến bảo đảm trung thực, khách quan theo yêu cầu chuẩn đầu ra của từng học phần; lưu được hồ sơ quản lý học tập của từng sinh viên… thì căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng người học, Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định công nhận kết quả học tập tích lũy đối với chương trình đào tạo chính quy và vừa làm vừa học trong thời gian dịch Covid-19.

- Đối với những học phần chỉ tổ chức đào tạo qua các công cụ dạy học trực tuyến như Microsoft Teams, Zoom, Google Meeting… thì việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần chỉ được tiến hành khi đã thực hiện đầy đủ khối lượng học tập của học phần. Nếu chưa thực hiện được đầy đủ khối lượng học tập qua công cụ dạy học trực tuyến thì khi quay trở lại học tập trung, cơ sở đào tạo phải tổ chức học bù những nội dung chưa thể triển khai qua các công cụ dạy học trực tuyến để đánh giá học phần, công nhận kết quả học tập tích lũy theo quy định, bảo đảm chất lượng của chương trình đào tạo.