Cơ hội thay đổi cho các hãng xe công nghệ

Các hãng xe công nghệ sẽ phải lựa chọn trở thành một đơn vị cung ứng phần mềm hay một đơn vị kinh doanh vận tải…

Bỏ rơi cây xanh

Năm 2016, Công ty Cổ phần Beepro (gọi tắt là Beepro) là đơn vị thực hiện di dời 106 cây xanh trên phố Kim Mã về vườn...

Những “trò lố”

Bạn đọc viết:

Ô nhiễm môi trường từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Mỗi năm vào vụ trồng sắn, người dân huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) trồng hơn 5.000 ha, cùng với đó, sử dụng hàng nghìn chai,...

Ngồi nhà nộp phạt vi phạm giao thông

Từ ngày 13-3, người vi phạm giao thông chỉ cần ở nhà cũng có thể nộp phạt qua Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Đây là...