Hỏi & Đáp


Thứ năm, 06/09/2018 - 04:19 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bạn đọc:

Được biết doanh nghiệp mới thành lập thì buộc phải công bố thông tin về doanh nghiệp (DN) của mình trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký DN. Xin hỏi Thời Nay điều này có đúng không? (Lê Mạnh, Nghệ An).

Thời Nay:

Căn cứ theo Điều 33 Luật DN 2014 quy định:

- DN sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký DN theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký DN và các thông tin sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh;

b) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký DN, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký DN trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này. Thời hạn thông báo công khai các thông tin về DN quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Như vậy, khi DN được cấp giấy chứng nhận thì phải thực hiện thông báo công khai trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký DN. Nếu không thực hiện thông báo công khai thông tin về DN thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Theo đó, căn cứ tại Điều 26 Nghị định 50/2016/NĐ-CP thì phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký DN trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký DN. Bên cạnh đó, phải khắc phục bằng cách phải công bố nội dung đăng ký DN trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký DN đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.