Hỏi & Đáp


Thứ sáu, 07/09/2018 - 05:23 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bạn đọc:

Trước đây tôi học hệ cao đẳng ngành xây dựng, hiện nay đang theo lớp tại chức để liên thông lên đại học. Tôi đang muốn làm hồ sơ sát hạch để cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng nhưng mọi người nói quy định hiện đã thay đổi. Xin hỏi Thời Nay, điều kiện hành nghề có thay đổi gì so trước kia? (Phạm Văn Dũng, Trường đại học Xây dựng, Hà Nội).

Thời Nay:

Theo nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 16-7-2018, sẽ có hiệu lực từ ngày 15-9 tới thì cá nhân sẽ được cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ bảy năm trở lên.

Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ bốn năm trở lên (quy định cũ là 5 năm trở lên).

Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ hai năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học (quy định cũ là ba năm trở lên); từ ba năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp (quy định cũ là 5 năm trở lên).

- Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan lĩnh vực hành nghề.