Hỏi & Đáp


Thứ tư, 12/09/2018 - 09:38 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bạn đọc:

Tôi được biết vừa có thông tư quy định về chức danh Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) ban hành. Xin Thời Nay nói rõ hơn về thông tin này. (Lê Thanh Yên, Tứ Kỳ, Hải Dương).

Thời Nay:

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT Quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông được Bộ GD&ĐT áp dụng với Hiệu trưởng trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đó là các tiêu chuẩn về phẩm chất nghề nghiệp, những tiêu chí như thực hiện tốt đạo đức nghề nghiệp, có ảnh hưởng tích cực tới cán bộ quản lý cơ sở, có tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho tất cả học sinh; có năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân.

Tiêu chuẩn quản trị nhà trường có các tiêu chí như yêu cầu Hiệu trưởng biết lãnh đạo, quản trị các hoạt động trong nhà trường; quản trị tổ chức, hành chính với việc sắp xếp bộ máy hiệu quả; phân cấp, ủy quyền, ứng dụng công nghệ thông tin; quản trị tài chính nhà trường bằng huy động các nguồn tài chính hợp pháp theo quy định nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Tiêu chuẩn phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội yêu cầu Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh và huy động, sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường.

Tiêu chuẩn cuối cùng là sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin được đánh giá với hai tiêu chí về thành thạo những kỹ năng này.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 4-9-2018.