Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí


Thứ năm, 13/06/2019 - 06:38 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ảnh minh họa

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTTTT quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí. Theo đó, việc đăng, phát nội dung thông tin phải đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp lợi ích của đất nước và của nhân dân Việt Nam.

Không đăng, phát nội dung thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, hình ảnh Việt Nam; gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước; kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước. Thông tư cũng nêu rõ yêu cầu về việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại đối với báo chí đối ngoại, cũng như vị trí và thời gian đăng, phát.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21-6-2019.

Xử lý nghiêm cơ sở khám, chữa bệnh thu tiền thăm nuôi người bệnh

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc không thu tiền thăm nuôi người bệnh. Yêu cầu lãnh đạo các cơ sở khám, chữa bệnh chỉ đạo trong đơn vị nghiêm túc thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế. Các đơn vị niêm yết, thông báo công khai tại phòng khám, khu điều trị, khu vực thanh toán tiền dịch vụ y tế nội dung: không thu tiền áo vàng, tiền quần áo người nhà bệnh nhân, tiền đi cầu thang máy, tiền đi vệ sinh... của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Sở Y tế sẽ kiểm tra nội dung này lồng ghép trong các đợt kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện, kiểm tra đột xuất công tác khám, chữa bệnh và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.