Đào tạo nghề cho hơn 13.000 lao động nông thôn


Thứ năm, 20/02/2020 - 06:09 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020”.

Theo kế hoạch, năm 2020, thành phố sẽ hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp (ba tháng) cho 13.100 lao động nông thôn, trong đó có 8.322 người học các nghề nông nghiệp, 4.778 người học các nghề phi nông nghiệp.

Việc đào tạo nghề hướng đến tính hiệu quả, đúng đối tượng, phù hợp đặc thù của từng địa phương và chỉ tổ chức đào tạo khi xác định được nơi làm việc cho người lao động. Hoàn thành khóa đào tạo, các địa phương bảo đảm giải quyết việc làm mới cho ít nhất 80% số người học hoặc họ sẽ làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn. Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn là hơn 36 tỷ đồng. Việc tổ chức đào tạo hoàn thành trước ngày 30-10-2020.

5.293 hồ sơ được giải quyết thông qua Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia

Theo Văn phòng Chính phủ, Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia đã được quản lý, vận hành, bảo đảm ổn định thông suốt, an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đến nay, Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia đã kết nối, tích hợp với 7/22 bộ, 57/63 tỉnh, thành phố, bảy tập đoàn, Tổng công ty, ngân hàng và đạt được một số kết quả. Cụ thể, tính đến ngày 30-1-2020, có hơn 11,32 triệu lượt truy cập, 30.610 tài khoản của công dân, doanh nghiệp đăng ký trên Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia. Số lượng hồ sơ đã đồng bộ trạng thái từ các bộ, ngành, địa phương để quản lý, tra cứu, theo dõi tình hình, kết quả hồ sơ thủ tục hành chính là hơn 597.000 hồ sơ; trong đó đã có 5.293 hồ sơ trực tuyến thực hiện thành công trên Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia.