Điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II năm học 2019 - 2020


Thứ năm, 02/04/2020 - 05:19 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Chiều 31-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học, học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với cấp tiểu học trong bối cảnh học sinh phải nghỉ học tránh dịch bệnh.

Có chín môn học từ lớp 1 đến lớp 5 được điều chỉnh nội dung dạy học của học kỳ II, gồm: Toán; Tiếng Việt; Khoa học; Đạo đức; Tự nhiên và Xã hội; Lịch sử và Địa lý; Âm nhạc; Thủ công/Kỹ thuật; Thể dục. Các nội dung cơ bản được giữ để bảo đảm cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng, cốt lõi của chương trình cho học sinh, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông; chỉ tinh giản những nội dung nâng cao, yêu cầu vận dụng và vận dụng cao. Một số nội dung, yêu cầu trong bài học được giảm tải; một số bài học được chuyển thành bài tự chọn, bài tự học ở nhà hoặc không tổ chức dạy học; các nội dung tiết học gần nhau thuộc cùng một chủ đề được ghép thành một bài học theo chủ đề.

Cùng ngày, Bộ GD&ĐT cũng có công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông cho phù hợp thời gian còn lại của năm học 2019 - 2020. Theo đó, yêu cầu không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản và các nội dung “Không dạy”, “Không làm”, “Không thực hiện”, “Khuyến khích học sinh tự học” theo hướng dẫn.