Khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm Bác Hồ
Khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm Bác Hồ

NDĐT - Ngày 19-8, huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Bác Hồ. Đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang dự và phát lệnh khởi công. Đây là một trong những công trình chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ của tỉnh Hậu Giang.

Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em
Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em

Tại Quyết định số 1235/QÐ-TTg ngày 3-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020, T.Ư Ðoàn được giao chủ trì thực hiện xây dựng thí điểm mô hình "Hội đồng trẻ em" (HÐTE). Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Ðoàn, Hội đồng Ðội T.Ư đã lựa chọn năm tỉnh, thành phố, gồm: Yên Bái, Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Ðịnh, TP Hồ Chí Minh thí điểm xây dựng mô hình.

Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN
Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban Chỉ đạo 1899).

Bắc Giang bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở
Bắc Giang bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở

Ðể cán bộ cơ sở trở thành "cầu nối" nhân dân với Ðảng, Tỉnh ủy Bắc Giang đã tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng với nhiều cách làm sáng tạo. Tại nhiều địa phương, đội ngũ cán bộ cơ sở đang phát huy tốt năng lực không chỉ trong chuyên môn mà cả tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân ngày càng chuyển biến, góp phần giúp nhân dân xây dựng, phát triển cuộc sống.

Vùng cao Văn Bàn khởi sắc
Vùng cao Văn Bàn khởi sắc

Tháng Tám, trên đỉnh Khau Co vùng cao Văn Bàn, sắc trời thu xanh thăm thẳm, gió ngàn lồng lộng trên những lá cờ đỏ tung bay trước sân nhà đồng bào Mông xanh bản Tu Thượng. Vùng căn cứ cách mạng năm xưa gian khó mà kiên cường, nay đang đổi thay từng ngày, xây dựng nông thôn mới, vươn tới ấm no, giàu có.

Những điều đặc biệt của Cách mạng Tháng Tám
Những điều đặc biệt của Cách mạng Tháng Tám

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 do Ðảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã để lại bài học thành công trên các vấn đề rất căn bản và trọng yếu của một cuộc biến đổi chính trị, xã hội sâu sắc và triệt để. Ðó là bài học về giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của đồng bào; bài học về đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy cao nhất chủ nghĩa yêu nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc; bài học về kiên định mục tiêu chiến lược đồng thời khôn khéo về sách lược với sự nhạy cảm đặc biệt về chính trị của lãnh tụ và đội tiền phong lãnh đạo; bài học về xử lý đúng đắn tình thế và thời cơ cách mạng; bài học về xây dựng Ðảng với đội ngũ cán bộ, đảng viên trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm cao trước đất nước và nhân dân.

Ủy ban Ðối ngoại của Quốc hội ba nước Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam ra Tuyên bố chung
  Ủy ban Ðối ngoại của Quốc hội ba nước Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam ra Tuyên bố chung

Ngày 18-8, Hội nghị lần thứ 7 của Ủy ban Ðối ngoại của Quốc hội ba nước Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh đã ra Tuyên bố chung nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa ba Quốc hội; thúc đẩy việc thực hiện các dự án hợp tác trong khu vực tam giác phát triển (CLV-DTA) mà Chính phủ ba nước đã thống nhất.

Hoạt động đối ngoại
Hoạt động đối ngoại

Tối 17-8 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Ca-ta, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư và Ðoàn đại biểu Ðảng ta đến thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống, học tập tại Ca-ta.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cách đây vừa tròn 74 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng dậy tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Ðông - Nam Á. Việt Nam từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do. Nhân dân ta có cuộc đổi đời chưa từng có, từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Ðồng Tháp quan tâm xây dựng đời sống văn hóa
Ðồng Tháp quan tâm xây dựng đời sống văn hóa

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", tỉnh Ðồng Tháp quyết tâm xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị và các hoạt động kinh tế để nâng cao chất lượng các mặt công tác.