Sự thật không thể phủ nhận (Kỳ 2)
Sự thật không thể phủ nhận (Kỳ 2)

(Tiếp theo và hết) (★)

Bảo đảm cho mọi công dân được hưởng các quyền của mình và có cơ hội phát triển toàn diện, xây dựng kinh tế để cuộc sống toàn dân ngày càng nâng cao, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội,... đó là những thành tựu có ý nghĩa to lớn mà Ðảng, Nhà nước cùng nhân dân Việt Nam đã luôn nỗ lực phấn đấu đạt được. Những thành tựu đó là không thể phủ nhận, và là bằng chứng cụ thể bác bỏ mọi luận điệu vu cáo, vu khống, xuyên tạc, bịa đặt về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.

Sự thật không thể phủ nhận
Sự thật không thể phủ nhận

Bảo đảm cho mọi công dân được hưởng các quyền của mình và có cơ hội phát triển toàn diện, xây dựng kinh tế để cuộc sống toàn dân ngày càng nâng cao, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội… đó là những thành tựu có ý nghĩa to lớn mà Đảng, Nhà nước cùng nhân dân Việt Nam đã luôn nỗ lực phấn đấu đạt được.

Cảnh giác với tình trạng hoạt động tội phạm trên mạng xã hội
Cảnh giác với tình trạng hoạt động tội phạm trên mạng xã hội

Không thể phủ nhận những tiện ích của mạng xã hội đã góp phần thay đổi cuộc sống, mang lại nhiều cơ hội cho xã hội, cộng đồng. Tuy nhiên, tình trạng một số cá nhân, tổ chức sử dụng các tiện ích này phục vụ các toan tính, mục đích xấu, đe dọa đến an toàn, trật tự xã hội, là điều không thể chấp nhận, đòi hỏi phải được kịp thời ngăn chặn.

Vấn đề tự chủ trong hoạt động xuất bản
Vấn đề tự chủ trong hoạt động xuất bản

Bài 2: Cần sự phối hợp nhất quán và đồng bộ

Vấn đề tự chủ trong hoạt động xuất bản (Kỳ 1)
Vấn đề tự chủ trong hoạt động xuất bản (Kỳ 1)

Bài 1: Năng lực nhà xuất bản là yếu tố quyết định

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các đơn vị sự nghiệp công lập có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính. Những tưởng cơ chế tự chủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp hoạt động xuất bản bứt phá, phát triển nhanh, tăng chất lượng nội dung và hiệu quả kinh tế, thì thực tế các năm qua cho thấy vẫn tồn tại nhiều vướng mắc, cần được tháo gỡ ở lĩnh vực này.

HRW - Nhân quyền và mục đích kiến tạo dư luận
HRW - Nhân quyền và mục đích kiến tạo dư luận

Những năm qua, trong số các tổ chức tự nhận hoạt động vì nhân quyền trên phạm vi quốc tế, Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) nổi lên như một địa chỉ thường xuyên cho ra đời nhiều luận điệu bịa đặt, vu khống về nhân quyền, và đối với Việt Nam, các thế lực thù địch luôn triệt để tận dụng loại luận điệu này phục vụ âm mưu chống phá. Điều đáng lưu tâm là, báo chí và dư luận trên thế giới đã vạch rõ HRW chỉ sử dụng nhân quyền như công cụ để tiến công các quốc gia lựa chọn đường hướng phát triển riêng, không phụ thuộc vào sự chi phối của phương Tây ...

Hài hòa trong sáng tạo, làm mới lễ hội truyền thống
Hài hòa trong sáng tạo, làm mới lễ hội truyền thống

Thời gian qua, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội đất nước từ nhu cầu văn hóa nói chung và nhu cầu tinh thần, tình cảm của một bộ phận công chúng nói riêng, việc phục dựng một số lễ hội truyền thống, nhất là lễ hội nhỏ ở địa phương đang ngày càng được chú ý, quan tâm. Tuy nhiên, việc phục dựng và thực hành các lễ hội truyền thống như thế nào để vừa giữ được ý nghĩa, bản sắc bảo đảm tính truyền thống, vừa có yếu tố làm mới, sáng tạo phù hợp đời sống xã hội đương đại đang là vấn đề được dư luận quan tâm.

Quảng bá văn học Việt Nam trước tình trạng "nhập siêu văn hóa"
Quảng bá văn học Việt Nam trước tình trạng

Trong khi các tác phẩm văn học Việt Nam còn xuất hiện khá khiêm tốn trên thị trường sách thế giới thì tình trạng "nhập siêu văn hóa" tại Việt Nam đã diễn ra từ nhiều năm qua. Thực tế này đang đặt ra những băn khoăn, lo ngại, nhất là việc phải làm thế nào để việc quảng bá, giới thiệu văn học Việt Nam với bạn bè quốc tế sớm đạt được hiệu quả tích cực.

Đừng mê muội trong thực hành niềm tin tâm linh
Đừng mê muội trong thực hành niềm tin tâm linh

Bất chấp những phê phán của dư luận cũng như lời cảnh báo của các chuyên gia và chức sắc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những ngày đầu xuân vừa qua, không ít người dân lại đổ xô đến các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo để làm lễ dâng sao giải hạn. Đây không chỉ là hành động mê tín dị đoan, thiếu sự hiểu biết, trái ngược với giáo lý đạo Phật, mà còn vô tình tạo môi trường làm nảy sinh nhiều biến tướng tiêu cực, đòi hỏi phải sớm ngăn chặn.

Không được vi phạm pháp luật
Không được vi phạm pháp luật

Những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi và cơ chế thông thoáng nhằm thu hút các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh nhiều doanh nghiệp kinh doanh, đầu tư hiệu quả, đóng góp thiết thực cho kinh tế, xã hội, đất nước, vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng sự ưu đãi đó, nhất là các tập đoàn công nghệ, để vi phạm nhiều quy định pháp luật.