Ðào tạo giáo viên cần gắn với nhu cầu thực tiễn

Thứ Sáu, 20/09/2013, 19:36:00
Trong phát triển giáo dục và đào tạo (GD và ÐT), đội ngũ giáo viên có vai trò quan trọng hàng đầu. Hiện nay, cả nước có hơn một triệu giáo viên giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Theo dự báo, từ nay đến năm 2015, trung bình mỗi năm tăng khoảng hai nghìn giáo viên mầm non; hơn sáu nghìn  giáo viên tiểu học và khoảng 2.600 giáo viên THCS.

Ðể xây dựng đội ngũ giáo viên bảo đảm cả về số lượng, chất lượng lẫn cơ cấu môn học, Bộ GD và ÐT đã đề ra một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên cả về cơ cấu lẫn chuyên môn nghiệp vụ như: Ban hành và chỉ đạo các địa phương thực hiện quy hoạch phát triển  nhân lực ngành GD và ÐT; rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên dôi dư; xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu; triển khai các chính sách ưu đãi đối với giáo viên công tác ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Ngoài ra, việc tuyển chọn giáo viên là người dân tộc thiểu số, bảo đảm chất lượng đào tạo và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được quan tâm. Một số địa phương thực hiện luân chuyển có thời hạn từ một đến ba năm, đối với giáo viên nhất là giáo viên các môn đặc thù. Phân công dạy thừa giờ hoặc tạm thời hợp đồng giáo viên giảng dạy để bảo đảm công tác giảng dạy ngay từ đầu năm học, từng bước bảo đảm về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương.

Tuy nhiên, thời gian qua, sự phát triển đội ngũ giáo viên ở nước ta không theo kịp với sự gia tăng quy mô và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục. Việc đào tạo đội ngũ giáo viên không gắn với nhu cầu tuyển dụng về số lượng, cơ cấu cấp học, môn học cho giáo dục ở nhiều vùng, miền khác nhau dẫn đến tình trạng thừa, thiếu giáo viên ngay trong từng cơ sở giáo dục và ở phần lớn các địa phương. Nhiều địa phương, cơ sở giáo dục thiếu giáo viên cho những môn học như: Âm nhạc, Mỹ thuật mà thừa giáo viên các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ... Mặt khác, thực hiện việc đổi mới giáo dục và việc triển khai Ðề án phổ cập mầm non năm tuổi, tổ chức dạy hai buổi một ngày ở tiểu học, thực hiện đề án ngoại ngữ... cũng là yếu tố làm tăng nhu cầu giáo viên. Do thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở các địa phương hoặc theo các môn học đã tác động không nhỏ việc đổi mới, nâng cao chất lượng GD và ÐT.

Ðể giải quyết triệt để tình trạng thừa, thiếu giáo viên và góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, ngay trong quá trình tuyển sinh hằng năm, ngành GD và ÐT cần  gắn chỉ tiêu đào tạo của các trường sư phạm với nhu cầu giáo viên (theo số lượng, cơ cấu môn học...) của các địa phương. Trên cơ sở điều tra về thực trạng thừa, thiếu giáo viên hiện nay, cân đối lại chỉ tiêu tuyển sinh, tăng chỉ tiêu đào tạo giáo viên còn thiếu, bảo đảm đủ giáo viên cho các môn học: Âm nhạc, Hội họa, Thể dục, Tin học... tạo sự cân đối trong cơ cấu đội ngũ giáo viên các cấp bậc học. Mặt khác, trên cơ sở quy hoạch lại hệ thống các cơ sở sư phạm, ngành GD và ÐT cần phối hợp với các địa phương để phân công trách nhiệm cụ thể cho các trường trong việc cung ứng giáo viên theo từng cấp học, môn học cho từng vùng, từng tỉnh. Bộ GD và ÐT thực hiện đánh giá năng lực đào tạo của các trường đào tạo, dự báo nhu cầu năng lực của ngành. Mặt khác, phát triển hệ thống kiểm định chất lượng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo theo xu thế hội nhập quốc tế. Các địa phương cần có giải pháp rà soát, dự báo chính xác nhu cầu giáo viên, cung cấp thông tin và có giải pháp cung cấp thông tin để học sinh nắm được, có thể lựa chọn những ngành còn thiếu, thay vì chọn lựa theo sở thích trong dự thi, tuyển sinh... Có như vậy mới bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ giáo viên.

GIANG SƠN

Theo