Ðào tạo nhân lực ngành nông nghiệp

Thứ Sáu, 26/04/2019, 02:53:19

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Ðề án "Ðào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".

Theo đó, công tác đào tạo nghề cho nông dân phải mang tính toàn diện: bảo đảm đào tạo lao động có tay nghề đáp ứng được yêu cầu phát triển nông thôn, nông nghiệp; cung cấp lao động cho nhu cầu phát triển của đất nước, dần chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng tích cực, từ đó góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế đất nước, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn...

Tuy nhiên, thực tế triển khai thời gian qua cho thấy vẫn còn những vướng mắc không nhỏ cần sớm có các giải pháp tháo gỡ kịp thời. Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp nhưng hiện phần lớn nguồn nhân lực làm việc trong khu vực này (với tỷ trọng khoảng 46%) vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới. Dự báo đến năm 2020, nguồn nhân lực khối ngành nông nghiệp sẽ thiếu khoảng 3,2 triệu lao động qua đào tạo. Việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao để phát triển nền nông nghiệp, nông thôn là yêu cầu cấp bách và là thách thức lớn của nông nghiệp, nông thôn.

Căn cứ vào tình hình thực tế và thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn nước ta hiện nay, thì chính sách của Nhà nước cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau: Tăng cường đầu tư cho giáo dục, đào tạo và hướng nghiệp từ bậc phổ thông tại khu vực nông thôn; đa dạng hóa hình thức đào tạo dạy nghề, có cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề theo yêu cầu của chính doanh nghiệp; thực hiện được điều này sẽ tiết kiệm được ngân sách nhà nước trong đào tạo và dạy nghề. Tại hội nghị về nhân lực cho ngành nông nghiệp mới được tổ chức ở Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết đã hợp tác với hơn 150 doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thực tập thực tế cho sinh viên, tăng thời gian thực hành của các học phần. Ðiều này sẽ giúp sinh viên tiếp cận và làm chủ các trang thiết bị, công nghệ, kỹ thuật hiện đại. Mặt khác, hướng chính sách vào việc đãi ngộ nhân tài phục vụ ở nông thôn, nông nghiệp, nhằm thu hút người giỏi quản lý và lãnh đạo về với nông thôn như tăng lương, tăng các khoản phúc lợi để tạo thu nhập cao cho cán bộ quản lý ở nông thôn, xóa bỏ sự bất hợp lý trong việc hưởng lương cao theo thâm niên công tác, tập trung ưu tiên chế độ trả lương theo hiệu quả công việc và tính sáng tạo.

Trong tình hình hiện nay, việc đào tạo nguồn nhân lực có đủ kiến thức và kỹ năng, phẩm chất và thái độ đáp ứng các yêu cầu và đòi hỏi của nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nền nông nghiệp thông minh có vai trò quan trọng, mang tính quyết định đến sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp. Các cơ sở giáo dục có đào tạo nguồn nhân lực nông - lâm - ngư nghiệp xây dựng kế hoạch đào tạo cần sát hơn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; cần phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng chuyên ngành gắn kết đào tạo với thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn mà ngành nông nghiệp đang triển khai, để người học được tiếp cận với thực tế sớm, từ đó kiến thức, kỹ năng gắn liền với cuộc sống, để khi ra trường, người lao động có thể phát huy ngay trong điều kiện thực tiễn.

TÂM THỜI