Ðo lường, kiểm nghiệm tinh thần phục vụ nhân dân

Thứ Hai, 06/05/2019, 04:23:56

Vừa qua, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 2561/QÐ-BCA-V03 ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2019.

Ðây là một lĩnh vực quan trọng, bao hàm nhiều hoạt động cụ thể liên quan mật thiết đối với người dân trong cuộc sống, lao động sản xuất. Hằng ngày, hằng giờ, người dân có rất nhiều việc liên quan thủ tục hành chính cần sự trợ giúp của các cơ quan liên quan của Bộ Công an. Vì vậy, việc đánh giá, kiểm nghiệm, đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan công an trong giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tuy không phải sớm, nhưng là hoạt động quan trọng cần thực hiện nghiêm túc, chất lượng cao.

Theo Bộ Công an, người dân, tổ chức có thể tham gia đánh giá mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2019 theo hai phương pháp, cụ thể như sau:

Ðo lường thông qua điều tra xã hội học, với việc người dân, người đại diện cho tổ chức đã trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính và nhận kết quả tại lực lượng công an các đơn vị, địa phương sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên để thực hiện phiếu điều tra xã hội học, nhằm đánh giá mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của lực lượng công an các đơn vị, địa phương đó. Hình thức còn lại là đo lường thông qua khảo sát trực tuyến. Thời gian tiến hành khảo sát cả hai phương pháp nêu trên sẽ kéo dài đến hết ngày 30-6-2019. Thông qua kết quả đo lường, Bộ Công an sẽ nắm bắt được nhu cầu, mong muốn chính đáng của người dân, tổ chức. Từ đó nghiên cứu, đưa ra biện pháp khắc phục những bất cập, hạn chế, cải thiện chất lượng phục vụ, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan công an các cấp.

Trong thực tế cuộc sống, khi tình hình an ninh - trật tự và an toàn xã hội đang có những biến động và diễn biến phức tạp, nhiều loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, manh động thì vai trò của lực lượng công an nhân dân ngày càng trở nên đặc biệt quan trọng. Sự kịp thời, quyết liệt, tận tâm, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân sẽ đem lại niềm tin yêu, trân trọng đối với các tầng lớp nhân dân. Ðã có rất nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ ở khắp mọi miền đất nước hy sinh thân mình, đổ máu vì sự bình yên của nhân dân, của xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn đâu đó hình ảnh người công an chưa tận tâm với công việc, chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, thậm chí lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu người dân; dung dưỡng cho tội phạm; bẻ cong pháp luật đến mức phải bị truy tố, tước quân tịch, khai trừ Ðảng. Chính vì vậy, việc đo lường, đánh giá sự tin cậy, hài lòng của người dân đối với lực lượng công an cần được triển khai không chỉ trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính đơn thuần mà còn trong các hoạt động bảo vệ an ninh - trật tự và an toàn xã hội, trong đó có việc nhận và giải quyết thông tin, tin báo của người dân về tội phạm. Ðây chính là một trong những lĩnh vực quan trọng thể hiện tinh thần, trách nhiệm và đạo đức của người chiến sĩ công an nhân dân, đồng thời là lĩnh vực được các tầng lớp nhân dân quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng và niềm tin.

Hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã, đang và luôn được nhân dân, xã hội trân trọng, ghi nhớ. Việc lấy ý kiến đánh giá của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, trong giải quyết tin báo tội phạm… sẽ là dịp để người chiến sĩ công an nhân dân nhìn nhận sâu sắc hơn vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Ðồng thời cũng để các cơ quan chức năng, Bộ Công an nhận thức những vấn đề, khó khăn đang đặt ra trong hoạt động của lực lượng. Từ đó, có những cơ chế, chính sách đặc thù giúp lực lượng công an tiếp tục hoàn thiện đủ điều kiện, năng lực và sức mạnh để phục vụ nhân dân và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

ÐAN ANH