Đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản

Thứ Hai, 03/06/2019, 01:13:52
Ngay từ đầu năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo và yêu cầu các bộ, cơ quan cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được của năm 2017 và 2018, trong đó coi trọng việc hoàn thiện thể chế, tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiều lần khẳng định mạnh mẽ, việc hoàn thiện thể chế phải là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của các bộ, ngành, khâu then chốt, nhằm nâng cao hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Được Thủ tướng giao nhiệm vụ đôn đốc các bộ, ngành thực hiện công tác này, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác) đã có các buổi làm việc với các bộ, ngành để đánh giá tình hình nợ đọng các đề án; rà soát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ trình ban hành văn bản quy định chi tiết.

Tại cuộc làm việc với 13 bộ về tình hình nợ đọng văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, các đề án, nhiệm vụ nợ đọng cuối tháng 5, Tổ công tác cho biết, thời gian qua, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tình hình nợ đọng văn bản chi tiết và đề án đã được cải thiện. Số văn bản chi tiết nợ đọng giảm từ 16 xuống còn sáu văn bản, thuộc trách nhiệm của bốn bộ; 17 văn bản quy định chi tiết có hiệu lực từ ngày 1-7-2019 đang nợ đọng giảm xuống còn 15 văn bản chưa ban hành, thuộc trách nhiệm của năm bộ, ngành. Tuy nhiên, so với năm 2017 và 2018, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết tăng lên, thậm chí xảy ra tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết trước khi khai mạc kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV. Số đề án nợ đọng trong bốn tháng là 51 trong số 103 đề án; đến nay, còn nợ đọng 38 trong số 123 đề án (chiếm 30,8%), thuộc trách nhiệm của 12 bộ, ngành. Ngoài ra, qua rà soát của Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan còn nợ đọng nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan hoàn thiện thể chế, tăng trưởng và an sinh xã hội.

Trước tình hình đó, Tổ công tác đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đôn đốc, hoàn thành các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ hoàn thiện thể chế; đồng thời lưu ý, cuối tháng 6 sẽ diễn ra phiên họp Chính phủ với các địa phương, tình hình thực hiện các nhiệm vụ sẽ được báo cáo đầy đủ, qua đó đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của các Bộ trưởng, Trưởng ngành. Do đó, các đề án này cần được triển khai thực hiện sớm. Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm công tác cải cách, nhất là việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, các bộ phải công khai các điều kiện, thủ tục được cắt giảm để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phải công khai cụ thể các điều kiện, thủ tục, giấy tờ đã cắt giảm để doanh nghiệp, người dân giám sát. Nếu chỉ công bố số lượng thủ tục, điều kiện cắt giảm thì không có ý nghĩa gì.

Sắp tới, Chính phủ sẽ khai trương hệ thống e-Cabinet và đi vào Chính phủ phi giấy tờ. Từ tháng 6, Tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử theo tinh thần đẩy mạnh công khai, minh bạch để cải cách thực chất. Nếu muốn đẩy mạnh chống tham nhũng và tháo gỡ, xử lý các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thì ngay trong nội bộ các cơ quan cũng phải cải cách. Không cải cách, không minh bạch trong nội bộ, không điều phối tốt thì cũng không cải cách tốt với bên ngoài được.

Nhằm tăng cường hoàn thiện thể chế, mới đây, Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018. Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư báo cáo bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật ban hành trái pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng; nêu rõ biện pháp khắc phục; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 30-6-2019; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 109/NQ-CP (ngày 23-8-2018) của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 248/TTg-PL (ngày 25-1-2019) về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm tự kiểm tra văn bản và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, chú trọng các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, bám sát tinh thần Nghị quyết 01 và 02/NQ-CP của Chính phủ.

TÙNG LÂM