Thúc đẩy xây dựng hiệu quả Chính phủ điện tử

Thứ Ba, 30/07/2019, 01:30:21

Trong những năm qua, Ðảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng Chính phủ điện tử (CPÐT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp.

Ngay từ đầu năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, phải có sự bứt phá trong xây dựng CPÐT, tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai thử nghiệm và đưa vào vận hành một số hệ thống thông tin nền tảng. Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPÐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 (Nghị quyết 17). Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, hỗ trợ từ quốc tế, cùng các chuyên gia trong và ngoài nước, việc triển khai CPÐT thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực. Quan trọng nhất là đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức về CPÐT và quá trình triển khai hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, bảo đảm gắn kết giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Sau ba tháng triển khai Nghị quyết 17, khung pháp lý đồng bộ về xây dựng CPÐT từng bước được hoàn thiện đồng bộ; những bế tắc trong cơ chế đầu tư, thuê dịch vụ CNTT cũng đã dần được tháo gỡ; các hệ thống thông tin quan trọng tiếp tục được nghiên cứu và khẩn trương xây dựng, như: Trục liên thông văn bản quốc gia, hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; công tác bảo đảm an toàn, an ninh được nhận thức đầy đủ hơn và có nhiều cải thiện tích cực;… Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổ công tác thuộc Ủy ban quốc gia về CPÐT, vẫn còn một số nội dung triển khai chưa đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo, thậm chí còn tình trạng lùi thời hạn và chưa chủ động trong thực hiện. Bên cạnh đó, tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin còn chậm hoặc gặp khó khăn trong việc bố trí kinh phí. Một số hệ thống đã triển khai nhưng việc khai thác, sử dụng chưa thật sự hiệu quả; vấn đề kết nối, chia sẻ dữ liệu còn rất hạn chế; công tác gửi, nhận văn bản điện tử đã được triển khai rộng khắp, nhưng việc bảo đảm giá trị pháp lý của văn bản điện tử chưa được đồng bộ, thể thức, hình thức ký số văn bản của các bộ, ngành, địa phương chưa thống nhất;…

Trước thực trạng nêu trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, CPÐT là vấn đề mới, lại khó nếu không quyết tâm, không dỡ bỏ nếp cũ sẽ khó thành công. Vì thế, không thể vì những khó khăn mà làm giảm quyết tâm triển khai cho được CPÐT. Ðể thúc đẩy xây dựng CPÐT hiệu quả trong thời gian tới, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương cần trực tiếp chỉ đạo, huy động, ưu tiên nguồn lực triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong xây dựng CPÐT; gương mẫu, đi đầu trong việc sử dụng chữ ký số cá nhân để phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện tử; chịu trách nhiệm về tiến độ triển khai, chất lượng công việc. Các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số đúng quy trình, thể thức, giá trị pháp lý của văn bản điện tử; triển khai thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Ngoài ra, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ văn thư, lưu trữ đủ trình độ đáp ứng yêu cầu mới trong công việc; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo danh mục đã được phê duyệt...

Thái Linh