Giữ chân nhà đầu tư tài chính

Thứ Hai, 09/09/2019, 03:22:13

Tính tới thời điểm này, thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh đã trải qua hai năm hoạt động chính thức trên thị trường tài chính Việt Nam. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, TTCK phái sinh đã được công chúng đầu tư đón nhận và có bước phát triển ấn tượng, thể hiện tốt vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro, góp phần tích cực vào việc “giữ chân” dòng vốn quý. Cùng với việc tổ chức các đợt xúc tiến đầu tư tài chính tại các thị trường quốc tế, việc tổ chức vận hành tốt TTCK phái sinh đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư (NÐT) trong nước cũng như nước ngoài.

Mới đây, TTCK phái sinh tiếp tục chính thức đưa sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ vào giao dịch, cung cấp cho NÐT thêm một lựa chọn đầu tư và công cụ phòng ngừa rủi ro hữu hiệu trên thị trường trái phiếu, nhất là NÐT tổ chức. Cùng với đó, Sở Giao dịch chứng khoán Xin-ga-po đã chính thức kết nối và thể hiện mong muốn hợp tác trong phát triển sản phẩm phái sinh trên cổ phiếu Việt Nam, niêm yết tại Xin-ga-po sẽ phục vụ tốt hơn nhu cầu đầu tư và phòng vệ rủi ro của các NÐT nước ngoài. Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm phái sinh mới có thể áp dụng từ sau năm 2020 nhằm đa dạng hóa các sản phẩm trên thị trường, đáp ứng nhu cầu của người đầu tư và theo đúng chủ trương, định hướng của Chính phủ.

Như vậy, nỗ lực xây dựng cơ sở cần thiết cho thị trường vốn nói chung, TTCK nói riêng cho thấy, với việc đưa TTCK phái sinh vào hoạt động hiệu quả, chủ trương của Ðảng, Chính phủ về phát triển bền vững thị trường vốn đã được hiện thực hóa theo từng bước chắc chắn, mang tính chiến lược. Thực tế cho thấy, khi TTCK Việt Nam hội nhập và có tính mở ở mức sâu hơn với thị trường khu vực và quốc tế, thì việc bị tác động bởi tình hình kinh tế và TTCK thế giới là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, với những chuyển biến quan trọng cả về số lượng và chất lượng thì TTCK Việt Nam đã từng đón nhiều cơ hội và tiềm năng để thu hút vốn nước ngoài với tốc độ và quy mô ngày càng lớn.

Rõ ràng, những cam kết, động thái quyết liệt của Chính phủ trong việc tháo gỡ những rào cản đầu tư, hỗ trợ kinh tế tư nhân, quyết tâm thực hiện các đợt thoái vốn nhà nước, IPO doanh nghiệp nhà nước và niêm yết các doanh nghiệp lớn, chất lượng; sự đổi mới trong hoạt động thị trường... là cơ sở quan trọng để NÐT tài chính nước ngoài đặt kỳ vọng lớn vào thị trường, đồng thời cũng là cơ sở để đánh giá nâng hạng TTCK Việt Nam - điều mà các NÐT cả trong nước và nước ngoài đều mong đợi. Ðể đạt được mục tiêu này, động thái hiện thực hóa những cam kết Chính phủ đóng vai trò then chốt, từ đó sẽ tác động tới quyết định “xuống vốn”, “giữ vốn” của NÐT trong thực tế hoạt động trên thị trường. Khi các chính sách kinh tế hợp lý và ổn định, thông tin đầy đủ và chính xác, sự đa dạng hóa sản phẩm, cơ chế giao dịch và thực tiễn thị trường phù hợp với thông lệ quốc tế phổ biến hiện nay…, NÐT sẽ yên tâm khi đưa ra các quyết định đầu tư vốn. Có như vậy, các nỗ lực thu hút đầu tư tài chính nước ngoài mà Việt Nam đã dày công xúc tiến trên thị trường quốc tế mới đạt được hiệu quả cao như kỳ vọng.

SÔNG TRÀ