Kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc Chương trình 135

Thứ Tư, 17/04/2019, 01:52:48

Ủy ban Dân tộc (UBDT) vừa tổ chức họp về phương án điều tiết kinh phí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2019 - 2020. Cụ thể: đối với các thôn thuộc Chương trình 135 đến nay không còn đặc biệt khó khăn nữa sẽ không bố trí vốn Chương trình 135 năm 2019 theo quy định.

Đối với các xã, thôn được bổ sung vào diện đặc biệt khó khăn; các thôn sau khi được chia tách, sáp nhập, đổi tên tại địa phương nhưng chưa được điều chỉnh bổ sung trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận xã, thôn đặc biệt khó khăn; trên cơ sở số vốn trung ương đã phân bổ cho tỉnh năm 2019 và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh điều tiết vốn thực hiện Chương trình 135 cho các xã, thôn nêu trên cho phù hợp.