Nhập quốc tịch Việt Nam cho 76 người Lào

Thứ Tư, 24/04/2019, 01:15:25
Bộ Tư pháp phối hợp UBND tỉnh Điện Biên trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc nhập quốc tịch Việt Nam đối với 76 người Lào kết hôn không giá thú trên địa bàn huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên).
Nhập quốc tịch Việt Nam cho 76 người Lào

Lãnh đạo Bộ Tư pháp và lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho các cá nhân.

UBND tỉnh Điện Biên giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo 2627 của tỉnh, UBND huyện Điện Biên và các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận hộ tịch, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, các giấy tờ tùy thân và giải quyết chế độ, chính sách cho các cá nhân được nhập quốc tịch lần này, nhằm bảo đảm quyền công dân, giúp bà con ổn định và hòa nhập với cuộc sống tại địa bàn cư trú.

Tin, ảnh: LÊ LAN