Hội thi Văn hóa - Thể thaocác dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

Thứ Tư, 08/05/2019, 02:36:34

Hội thi Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Gia Lai lần thứ ba vừa diễn ra với sự tham gia của gần 500 vận động viên và 800 nghệ nhân là người DTTS đến từ 17 đoàn thuộc các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.

Phần thi văn hóa với các chủ đề: Ca ngợi quê hương đất nước, Đảng và Bác Hồ, ca ngợi con người mới trong sản xuất, học tập... và hoạt động văn hóa nghệ thuật. Phần thi thể thao gồm các môn: Kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, chạy cà kheo, chạy việt dã, bóng đá, bóng chuyền. Hội thi là dịp để bà con giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao ý thức trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.


PHAN HÒA