Hải Dương nhớ lời Bác dạy

Thứ Bảy, 09/02/2019, 03:33:02

Đến nay, tỉnh Hải Dương đã có 176 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm 77,5% số xã của tỉnh, có ba huyện, thị xã đạt chuẩn NTM. Nổi bật trong phong trào xây dựng NTM là vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy đảng và đảng viên.

Hải Dương nhớ lời Bác dạy

Đường liên thôn, liên xóm ở xã Hồng Thái được xây dựng khang trang, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nhiều người dân xã Hồng Thái (huyện Ninh Giang) vẫn nhớ mùa xuân năm 1965, được đón Bác Hồ về thăm. Khi đó xã Hồng Thái là lá cờ đầu miền bắc về làm thủy lợi. Bác nói: Hôm nay thấy cảnh Hồng Thái tươi vui, no ấm, chắc không ai ngờ trước Cách mạng Tháng Tám, Hồng Thái là nơi chiêm khê, mùa thối. Năm 1945, xã có gần 3.000 dân thì có tới 1.220 người chết đói... Ngày nay, Hồng Thái tiến bộ nhiều là do đồng bào hăng hái, cần cù do đảng viên đoàn kết gương mẫu... Tuy vậy, đồng bào và cán bộ Hồng Thái chở nên tự mãn với những thành tích bước đầu mà cần phải cố gắng hơn nữa.

Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng ủy xã Hồng Thái xây dựng Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015 gắn với thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Phương châm đề ra là: phong trào rộng khắp, nhân dân được biết, được bàn, được quy hoạch; nhân dân đóng góp, nhân dân thực hiện và nhân dân hưởng lợi. Đồng chí Nguyễn Đức Tráng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Ngoài ban chỉ đạo xây dựng NTM ở các thôn với chi bộ là nòng cốt, thôn nào cũng thành lập ban phát triển thôn với các thành viên là bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng các dòng họ để cùng vận động nhân dân. Các khu dân cư đều thành lập quỹ xây dựng NTM, người dân có thể đóng góp bằng hiện vật, đất đai, tiền bạc, công sức... và tất cả đều được công khai, minh bạch, rõ ràng. Khi vận động nhân dân hiến đất làm đường, nếu chi bộ nào còn một đảng viên chưa thông suốt, gia đình đảng viên đó chưa chấp hành thì ban chỉ đạo xây dựng NTM ở thôn và chi bộ chưa được huy động quần chúng đóng góp. Đảng ủy xã đặt ra “tiêu chí” thứ 20 là “NTM phải bảo đảm sự hài lòng của người dân” và coi NTM là một tiến trình phát triển chứ không phải là một danh hiệu. Trong vòng bốn năm, nhân dân xã Hồng Thái đã tự nguyện đóng góp 61 tỷ đồng; hiến 7.000 m2 đất ở và 279.800 m2 đất nông nghiệp để xây dựng hạ tầng nông thôn. Năm 2015, Hồng Thái là một trong hai xã đầu tiên của huyện Ninh Giang đạt chuẩn NTM. Đến nay huyện Ninh Giang đã có 15/27 xã đạt chuẩn NTM.

Mùa xuân năm 1930, ngay sau Ngày thành lập Đảng, chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Hải Dương được thành lập ở thôn Đọ Xá, xã Hoàng Tân (nay tách ra là phường Hoàng Tân và xã Hoàng Tiến). Phát huy truyền thống cách mạng, các tổ chức đảng ở Hoàng Tân, Hoàng Tiến đã có nhiều giải pháp xây dựng quê hương từ xã miền núi khó khăn trở thành xã NTM và phường văn minh. Chủ tịch UBND phường Hoàng Tân Nguyễn Văn Thiệu nhớ lại: Khi được quy hoạch lên phường, nhiều tiêu chí NTM ở Hoàng Tân còn chưa đạt, nhất là các tuyến đường giao thông. Trong đó thôn Đọ Xá khó khăn nhất do tuyến đường dài, cần sự đầu tư lớn mà người dân chủ yếu sống bằng nghề nông. Hơn 40 đảng viên chi bộ Đọ Xá đã vào cuộc, gương mẫu đóng góp, làm đường, hiến đất. Kết quả, hàng chục ki-lô-mét đường giao thông rộng rãi, thông thoáng ở cả bảy khu dân cư được hoàn thành đúng hạn trong niềm vui chung. Cùng với kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ở Hoàng Tân đạt hơn 50 triệu đồng. Đồng chí Thiệu đánh giá, trong xây dựng NTM, vai trò của bí thư chi bộ rất quan trọng. Nếu bí thư có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm thì mọi công việc sẽ trôi chảy; nếu bí thư có những hạn chế thì vai trò của chi bộ sẽ mờ nhạt.

Nêu lên kinh nghiệm xây dựng NTM, đồng chí Nguyễn Văn Đương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng Tiến cho biết: Đảng ủy xã giao trọng trách cho từng bí thư chi bộ phải làm rõ các thế mạnh ở từng thôn. Cán bộ, đảng viên phải tâm huyết, tận tình với công việc, lắng nghe nhân dân “hiến kế”. Trên cơ sở tập hợp, phân tích thế mạnh ở từng thôn, Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết, giao trách nhiệm cho các chi bộ hướng dẫn xây dựng các vùng phát triển kinh tế theo ý nguyện của dân. Từ đó, các thôn: Tân Tiến, Trại Trống, Phục Thiện, Hoàng Gián (cũ) lập vườn đồi trồng cây ăn quả, kết hợp chăn nuôi; thôn Đồng Cống trồng hoa, nuôi trồng thủy sản; thôn Trung Tâm, thôn Hoàng Gián (mới) phát triển dịch vụ; thôn Ngũ Đài phát triển du lịch sinh thái, vườn đồi. Với định hướng đúng đắn trong xây dựng NTM, giá trị sản xuất trên mỗi héc-ta canh tác ở xã Hoàng Tiến đạt gần 300 triệu đồng, thu nhập bình quân người dân Hoàng Tiến năm 2018 đạt hơn 46 triệu đồng…

Là địa bàn có nhiều xã miền núi, nhưng năm 2016 thị xã Chí Linh đã về đích NTM sớm nhất tỉnh. Các xã miền núi ở Chí Linh đạt chuẩn NTM là tiền đề quan trọng để nâng cấp lên phường và thị xã Chí Linh sẽ được nâng cấp lên thành phố vào tháng 3 năm nay. Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Chí Linh cho rằng: Để xây dựng NTM, từ Ban Chấp hành, Thường trực, Thường vụ Thị ủy cho tới các đảng ủy xã, chi bộ nông thôn và từng đảng viên phải luôn sâu sát với công việc, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; có khó khăn, vướng mắc ở chỗ nào, phải lập tức báo cáo, thảo luận và xuống cơ sở, tới từng người dân để kịp thời tháo gỡ. Trong công tác tuyên truyền phải làm nổi bật được nội dung: Xây dựng NTM chính là xây dựng cơ sở hạ tầng cho người dân, nâng cao đời sống người dân và nhân dân là người hưởng lợi.

Theo đồng chí Phạm Xuân Thăng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương, trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, các tổ chức đảng luôn giữ vai trò là hạt nhân chính trị, đi đầu trong việc khó, việc mới. Ở cơ sở, các chi bộ thôn, xóm phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng tập hợp sức dân xây dựng NTM. Các tổ chức đảng sâu sát với nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi mới nảy sinh ở cơ sở; định hướng và lãnh đạo đơn vị, địa phương xây dựng những mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, quy hoạch các vùng chuyên canh, áp dụng khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất, từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân. Quá trình xây dựng NTM ở Hải Dương đã đem lại nhiều bài học quý về phát huy vai trò của các cấp ủy đảng.

Bài và ảnh: QUỐC VINH