Tiếng nói từ cơ sở

Đẩy nhanh hỗ trợ người có công về nhà ở

Thứ Bảy, 04/05/2019, 01:16:59
Khảo sát tại huyện Phú Lương (Thái Nguyên) có 531 hộ đủ điều kiện làm nhà ở theo Quyết định hỗ trợ người có công về nhà ở (số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013) của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, 372 hộ đã hoàn thành xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, 118 hộ chưa thực hiện, đã giải ngân hơn 9,4 trong tổng số15,8 tỷ đồng. Tương tự, tại một số địa phương khác thuộc vùng Tây Bắc, việc triển khai hỗ trợ gia đình có công làm nhà ở còn nhiều khó khăn, bất cập. Có nguyên nhân sau rà soát, một số hộ đã thay đổi nhu cầu từ xây mới sang sửa chữa và ngược lại; nhiều xã có danh sách đề nghị phát sinh tăng, phát sinh giảm so với Đề án nhưng chưa giải trình bằng văn bản từng trường hợp cụ thể; cũng có cả nguyên nhân là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương từ khâu khảo sát, đến tổ chức thực hiện chưa đồng bộ, hiệu quả...

Nhà ở kiên cố là nhu cầu hàng đầu đối với mỗi gia đình, đặc biệt là người có công. Đây cũng là một nội dung, yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong triển khai thực hiện đồng bộ các chế độ ưu đãi về kinh tế - xã hội nhằm nâng mức sống người có công lên cao hơn mức trung bình của xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công cần được quan tâm, làm tốt. Mới đây, Chính phủ đã triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, bắt đầu từ ngày 1-4. Thiết nghĩ, đây là cơ hội để chính quyền các cấp thêm một lần rà soát, đánh giá đúng thực trạng nhà ở, trong đó có nhà ở cho người có công. Qua đó chính quyền, cơ quan chức năng các cấp kịp thời báo cáo, bổ sung, điều chỉnh phê duyệt nhu cầu xây dựng, hỗ trợ nhà ở của người có công. Quá trình này bảo đảm việc hỗ trợ được công khai, minh bạch, đúng quy định, đúng đối tượng. Đồng thời, từng địa phương cần chủ động, coi trọng lồng ghép các chính sách hỗ trợ; kêu gọi, vận động sự tham gia, huy động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm nhằm giải quyết và nâng cao chất lượng nhà ở cho người có công.