Bắc Cạn kỷ luật ba cán bộ sai phạm trong thực hiện dự án tái định cư

Thứ Sáu, 09/08/2019, 14:45:45

NDĐT- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Cạn vừa ban hành thông báo xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với năm đảng viên liên quan trong thực hiện dự án bố trí dân cư khẩn cấp và đặc biệt khó khăn thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông.

Bắc Cạn kỷ luật ba cán bộ sai phạm trong thực hiện dự án tái định cư

UBND huyện Bạch Thông tự ý thu hồi thêm hàng nghìn mét vuông đất ngoài chỉ giới trước mặt tiền ngôi nhà này.

Theo thông báo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nông Quốc Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật đồng chí La Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bạch Thông, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án bằng hình thức cảnh cáo; thi hành kỷ luật đồng chí Triệu Văn Thanh, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Thủy lợi Bắc Cạn bằng hình thức cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Cạn cũng yêu cầu hai cá nhân có liên quan, gồm: đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Đồn, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đồng chí Đinh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Cạn, đồng chí Nông Quốc Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông đã thiếu trách nhiệm trong việc ký các quyết định thu hồi đất khi chưa được HĐND tỉnh thông qua, chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước; phê duyệt bồi thường, hỗ trợ ngoài chỉ giới thu hồi, không được UBND tỉnh chấp thuận giao đất gây lãng phí ngân sách.

Đồng chí La Thị Huyền đã thiếu trách nhiệm trong tham mưu thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai; thực hiện chưa đúng quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; không xây dựng kế hoạch chi tiết giải phóng mặt bằng, không đề xuất xây dựng phương án tái định cư, không họp Hội đồng bồi thường để thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ trước khi UBND huyện phê duyệt; không bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng bồi thường khi chuyển công tác; thiếu kiểm tra, đôn đốc để cấp dưới tham mưu UBND huyện ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chưa đúng quy định của pháp luật, gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Đồng chí Triệu Văn Thanh, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Thủy lợi, trong thời gian giữ chức vụ Trưởng ban quản lý một số dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; đại diện chủ đầu tư dự án Nà Tu đã thiếu trách nhiệm trong tham mưu; cung cấp thông tin, hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án cho các đơn vị tư vấn lập bản đồ trích đo địa chính, thống kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ không chính xác; không xin ý kiến UBND tỉnh lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường khi điều chỉnh dự án; thực hiện chưa tốt việc phối hợp với UBND huyện Bạch Thông.

Đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Đồn, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thiếu kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện dự án; chưa kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để xem xét giải quyết, báo cáo tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Đồng chí Đinh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đã có khuyết điểm, vi phạm trong tham mưu, chỉ đạo công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chưa kịp thời; chưa quyết liệt trong chỉ đạo giải phóng mặt bằng nhà họp thôn Nà Tu; chưa đề xuất được giải pháp cụ thể thu hồi toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ ngoài chỉ giới theo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh.

Trước đó, ngày 21-11-2018, Nhân Dân điện tử đăng bài “Nhiều sai sót tại dự án bố trí dân cư khẩn cấp Nà Tu” phản ánh việc UBND huyện Bạch Thông tự ý thu hồi thêm hàng nghìn mét vuông đất ngoài chỉ giới, dẫn tới lãng phí vốn ngân sách Nhà nước.

* Nhiều sai sót tại dự án bố trí dân cư khẩn cấp Nà Tu

TUẤN SƠN