Tây Ninh tăng chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Thứ Ba, 13/08/2019, 03:16:11

Xác định vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, Tỉnh ủy Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trên tất cả các mặt; chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp 84 tổ chức đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tây Ninh tăng chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Chăm sóc dưa chuột trong nhà lưới tại xã Như Cố, huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Cạn). Ảnh: HÀ thanh

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu có kế hoạch phấn đấu ngay từ đầu năm; sau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm phải xây dựng kế hoạch, giải pháp kịp thời củng cố những TCCSĐ yếu kém. Nhờ đó TCCSĐ yếu kém năm sau giảm so với năm trước.

Tỉnh ủy chú trọng xây dựng TCCSĐ tại năm huyện biên giới, nhất là 20 đảng bộ xã biên giới, bảo đảm không có TCCSĐ yếu kém. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các huyện biên giới, thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên công tác ở Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp trực thuộc đảng ủy các xã biên giới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở phân công cấp ủy viên và các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên, chuyển đảng viên là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách về tăng cường cho các ấp, khu phố có ít đảng viên (sau khi giải thể chi bộ cơ quan xã). Phần lớn các chi bộ, đảng bộ chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo quy định; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ hơn 85%. Công tác quản lý đảng viên được tăng cường; trong đó tâp trung quản lý đảng viên là quân nhân xuất ngũ, đảng viên trẻ, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua sinh hoạt chi bộ gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, khóa XII), các cấp ủy xác định những việc cần làm ngay để khắc phục kịp thời những mặt hạn chế, yếu kém; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong toàn tỉnh, có 341 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng. Hiện, Tỉnh ủy đang tập trung chỉ đạo các cấp ủy tiến hành đợt rà soát đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư để tiếp tục sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên.

* Bắc Cạn đổi mới hiệu quả kinh tế tập thể

Khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Bắc Cạn đã có sự chuyển biến tích cực sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Số lượng tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) tăng nhanh với các mô hình phát triển đa dạng, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Số HTX hoạt động có hiệu quả cũng ngày càng tăng, biết phát huy nội lực, tranh thủ cơ chế chính sách để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Tính đến năm 2018, toàn tỉnh có 160 HTX, trong đó 118 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

Thực hiện đề án của tỉnh và đề án đào tạo cán bộ ba chức danh trong HTX của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2003 - 2010, trên địa bàn tỉnh có 120 chủ nhiệm HTX, 380 kế toán và trưởng ban kiểm soát được đào tạo, bồi dưỡng; giai đoạn 2011 - 2018, tỉnh tổ chức được 72 lớp đào tạo kiến thức về Luật Hợp tác xã năm 2012 và tổ chức lại hoạt động của HTX theo quy định pháp luật.

Bắc Cạn luôn quan tâm hỗ trợ các HTX xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Từ năm 2011 đến 2018, tỉnh tổ chức 14 lớp tập huấn về ma-két-tinh; hỗ trợ 54 lượt HTX tham gia giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, hỗ trợ 13 HTX thiết kế bao bì, kiểu dáng sản phẩm; hỗ trợ 52 HTX số kinh phí là 5,2 tỷ đồng để mua trang thiết bị, máy móc…

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện các đề án, biện pháp hỗ trợ HTX hoạt động hiệu quả. Các địa phương lồng ghép nhiều nguồn lực hỗ trợ HTX. Các ngành nâng cao trách nhiệm, tạo điều kiện tốt nhất để các HTX, tổ hợp tác phát triển.

PV và TTXVN