Bến Tre tập trung triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chủ Nhật, 01/09/2019, 01:54:28
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh Bến Tre tập trung triển khai công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Vai trò, năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp có sự chuyển biến rõ nét; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nhất là củng cố tổ chức cơ sở đảng. Công tác tự phê bình và phê bình trong đảng có sự chuyển biến tích cực, từng bước ngăn chặn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Bến Tre tập trung triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách (Bến Tre) hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ thủ tục hành chính. Ảnh: ĐĂNG ANH

Tỉnh đã kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm. Đến nay, toàn tỉnh có 550 trường hợp thực hiện các mô hình kiêm nhiệm (Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã; Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện…). Qua đó, đã giảm 289 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 261 người hoạt động không chuyên trách ấp, khu phố.

Thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, triển khai quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng tích cực, chủ động, gắn lý luận với thực tiễn. Tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời đổi mới căn bản và toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Bình Định nâng cao chất lượng cán bộ nữ người dân tộc thiểu số

Tỉnh Bình Định có 723 cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, trong đó 268 người là cán bộ nữ. Những năm gần đây, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ dân tộc thiểu số.

Việc đào tạo, bồi dưỡng được cụ thể hóa bằng kế hoạch hằng năm và theo từng giai đoạn, tập trung vào nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn. Tỉnh cũng đã áp dụng nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ đi học, góp phần khuyến khích, động viên cán bộ yên tâm học tập. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hơn 100 đồng chí được đào tạo cao đẳng, đại học, 80 đồng chí được đào tạo trình độ trung cấp. Về đào tạo lý luận chính trị, hơn 10 đồng chí được đào tạo cao cấp, 79 đồng chí được đào tạo trung cấp. Tỉnh cũng mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức theo chức danh, kiến thức quốc phòng - an ninh, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước cho cán bộ nữ. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ nữ người dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt, góp phần hiệu quả vào công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời đổi mới cơ chế phối hợp trong việc tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển cán bộ nữ người dân tộc thiểu số. Xây dựng chính sách khuyến khích tham gia học tập đối với cán bộ nữ người dân tộc thiểu số.

PV và TTXVN