Thực hiện bình đẳng giới
Thực hiện bình đẳng giới

Quán triệt, triển khai chủ trương của Ðảng, chính sách của Nhà nước, nhiều tỉnh, thành phố đã và đang nỗ lực thực hiện bình đẳng giới, trong đó có cả lĩnh vực chính trị. Thực tế cho thấy, công tác này được tiến hành đồng bộ, xuyên suốt đã mang lại cơ hội cho cán bộ nữ tham gia vào bộ máy lãnh đạo, quản lý của các cơ quan Ðảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Thái Bình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp
Thái Bình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; chú trọng các tiêu chuẩn cấp ủy; cơ cấu trẻ và nữ; quy trình công tác nhân sự.

Nghệ An, Hà Tĩnh nỗ lực tinh gọn bộ máy (Kỳ 1)
Nghệ An, Hà Tĩnh nỗ lực tinh gọn bộ máy (Kỳ 1)

Thực hiện phương án sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021, cấp ủy, chính quyền Nghệ An và Hà Tĩnh đã chủ động rà soát, xây dựng phương án, lộ trình khá bài bản, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tuy vậy, do số lượng ĐVHC cấp xã thực hiện sáp nhập lớn cho nên quá trình triển khai đặt ra những khó khăn, vướng mắc cần có giải pháp tháo gỡ đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.

Kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức
Kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức

NDĐT- Ngày 30-9, Quận ủy Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã thông tin liên quan vụ việc ông Lê Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức, xây dựng không phép.

Chấn chỉnh từ đâu?
Chấn chỉnh từ đâu?

Sự việc Chánh Thanh tra quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) và năm người khác là anh, em ruột của vị cán bộ này, trong đó có người giữ cương vị Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức, đều vi phạm trật tự xây dựng đô thị, khiến dư luận bức xúc.

Cải cách hành chính cần đồng bộ
Cải cách hành chính cần đồng bộ

Hiện nay, nhiều địa phương đã thành lập trung tâm phục vụ hành chính công. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên đã công khai đầy đủ, kịp thời danh mục thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính của 15 sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng tại địa phương. Người dân, doanh nghiệp liên hệ, nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại một đầu mối thay vì phải nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các sở, ngành.

Những kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy tại Hải Phòng
Những kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy tại Hải Phòng

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Thành ủy Hải Phòng tập trung xây dựng và triển khai các mô hình điểm, từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng. Đến nay, một số mô hình đã phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở nhiều cơ quan, đơn vị.

Lạng Sơn chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp
Lạng Sơn chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp

Ðể chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa có Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc của Ðảng trong công tác cán bộ; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ, không để xảy ra tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, "tư duy nhiệm kỳ", "lợi ích nhóm"…

Nâng cao chất lượng cán bộ quân sự cơ sở
Nâng cao chất lượng cán bộ quân sự cơ sở

Những năm qua, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Ninh còn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở sát thực tế, góp phần nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP,QSĐP), được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đánh giá cao.

Những “bà đỡ” của trẻ mồ côi
Những “bà đỡ” của trẻ mồ côi

Theo tục lệ của người Gia Rai trước đây, khi trẻ mới sinh ra chẳng may người mẹ mất thì sinh linh non nớt đó bị buộc vào xác mẹ và mang chôn, tránh hồn ma của người mẹ về làng đòi con.