Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị khu vực kinh tế ngoài nhà nước (Tiếp theo và hết) (*)
Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị khu vực kinh tế ngoài nhà nước (Tiếp theo và hết) (*)

Bài 3: Giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng tổ chức đảng

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế ngoài nhà nước (KTNNN), bảo đảm cho các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các loại hình kinh tế ngoài nhà nước khác tiếp tục phát triển lành mạnh, đúng hướng, đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cần thiết phải tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy công tác phát triển, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Nâng cao nhận thức trong việc mua, đọc báo Đảng
Nâng cao nhận thức trong việc mua, đọc báo Đảng

Thực hiện Kết luận của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, nhiều năm qua các cấp ủy đảng của tỉnh Tây Ninh đã có nhiều cách thức đưa thông tin chính thức của Đảng đến đảng viên. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều biện pháp để các cơ sở đảng thực hiện nghiêm kết luận, chỉ thị quan trọng này.

Không cần vượt chỉ tiêu
Không cần vượt chỉ tiêu

Hôm nay xã tôi tổ chức cuộc họp để người đứng đầu đối thoại với các đồng chí bí thư chi bộ khu dân cư về việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên khu vực nông thôn. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã nêu vấn đề:

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ
Kỷ luật cảnh cáo nguyên Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ

NDĐT- Ngày 12-6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đác Lắc đã ban hành Thông cáo báo chí thông tin về họp kỳ 63 để xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng.

Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị khu vực kinh tế ngoài nhà nước (Kỳ 2)
Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị khu vực kinh tế ngoài nhà nước (Kỳ 2)

Bài 2: Nhiều vướng mắc, khó khăn

Mặc dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng hoạt động của nhiều tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế ngoài nhà nước (KTNNN) thời gian qua gặp khó khăn, dẫn đến công tác phát triển Ðảng chưa đạt yêu cầu. Nhiều tổ chức, đảng viên chưa phát huy được năng lực lãnh đạo.

Khi cán bộ cơ sở nói đi đôi với làm
Khi cán bộ cơ sở nói đi đôi với làm

Cán bộ, đảng viên nhận đỡ đầu hộ nghèo đã trở thành phong trào thường xuyên ở huyện vùng cao Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang). Mỗi năm có hàng nghìn hộ nghèo nhận được sự giúp đỡ thiết thực như giúp ngày công lao động, hỗ trợ giống gia súc, cây trồng và được tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật để làm kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Không để đất đai thành “mồi ngon” cho tham nhũng
Không để đất đai thành “mồi ngon” cho tham nhũng

Liên quan những sai phạm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, tại kỳ họp 36, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Ðảng ủy Quân chủng Hải quân và các cá nhân liên quan.

Ðánh giá đúng thực trạng để khắc phục hạn chế, yếu kém
Ðánh giá đúng thực trạng để khắc phục hạn chế, yếu kém

Triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), các cấp ủy đảng ở tỉnh Thái Nguyên tập trung chỉ đạo kiểm điểm, đề cao tính gương mẫu của cấp ủy và người đứng đầu các cấp, bảo đảm nhận diện, “mổ xẻ” những hạn chế, yếu kém, để có giải pháp khắc phục. Gắn liền công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy coi trọng đổi mới phương pháp, tác phong làm việc nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Ðảng bộ tỉnh.

Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị khu vực kinh tế ngoài nhà nước (Kỳ 1)
Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị khu vực kinh tế ngoài nhà nước (Kỳ 1)

Thời gian qua, hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước (KTNNN) đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh, chăm lo quyền lợi người lao động. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan và chủ quan mà nhiều tổ chức đảng trong khu vực kinh tế này có lực lượng mỏng, chất lượng hoạt động hạn chế, chưa phát huy vị trí, vai trò mà Trung ương đã quy định.

Niềm vui nơi biên giới
Niềm vui nơi biên giới

Giữa lưng chừng dốc đường vào bản Huổi Quang, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà (Ðiện Biên) có ngôi trường mầm non mới được xây dựng, với nhiều vật dụng, đồ chơi không kém gì trường mầm non ở thành phố. Ðó là điểm Trường mầm non Huổi Quang 1, do Ðoàn Kinh tế - Quốc phòng (Ðoàn 379) - Quân khu 2 đầu tư xây dựng tặng cô và trò nơi đây.