Sinh hoạt tư tưởng

“Điều khoản mềm”

Thứ Tư, 13/06/2018, 21:45:30

Con trai của một cán bộ nguyên là người đứng đầu chính quyền thành phố được cử đi học thạc sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước không đúng quy định, mới bị phát hiện làm dư luận bức xúc.

Trả lời một số báo chí, đại diện lãnh đạo cơ quan có trách nhiệm, liên quan công tác này cho rằng, là do một “điều khoản mềm” khi thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố. Khi ấy người bố còn đương nhiệm, gia đình có đơn xin cho con đi học theo chương trình đề án và được đồng chí bí thư thành ủy bút phê đồng ý; các cơ quan chức năng thực hiện theo chỉ đạo, dù đó là ý kiến của một cá nhân.

Không cần giải thích cũng hiểu “điều khoản mềm” ấy là gì và chắc chắn chỉ có số ít, rất ít người được hưởng. Đáng lo ngại, đây không phải là trường hợp ít gặp; không chỉ xảy ra trong công tác cán bộ mà tồn tại ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực khác. Trong đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, trong các dự án phát triển kinh tế, xã hội, vì sao lại có chỉ định thầu sai luật, để cho tổ chức, cá nhân không đủ năng lực, vật lực thực hiện dẫn đến chậm tiến độ, đội vốn, kinh doanh thua lỗ, hoặc thất thoát khối lượng lớn tài sản của Nhà nước?

Trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác của đời sống xã hội cũng vậy, vì “bút phê” của người có quyền lực đem lại lợi ích cho một người, hoặc một nhóm người, mà làm méo mó đi các quy trình, để lại hậu quả nghiêm trọng. Hay như, xin cho con vào trường theo ý muốn, đi xin việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường, vào bệnh viện khám chữa bệnh, thậm chí đi làm các thủ tục hành chính, nếu có phong bao, phong bì bồi dưỡng sẽ dễ dàng được việc hơn. Những hành vi ấy không bao giờ có trong quy chế hoạt động của các ngành, thậm chí là nghiêm cấm, nhưng ai cũng coi đó như một…“điều khoản mềm”, như “chuyện thường ngày ở huyện”.

Các điều khoản quy định bất thành văn ấy là biểu hiện của căn bệnh tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, làm suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người có chức, có quyền. Anh cán bộ giải thích về sai phạm trong việc cử con cán bộ đi học nước ngoài bằng ngân sách nhà nước không đúng quy định đã có “sáng kiến” đưa ra khái niệm “điều khoản mềm” thực chất là cố tình né tránh sai phạm của cấp ủy địa phương mà thôi.

Vì lợi dụng “điều khoản mềm” để bổ nhiệm người nhà, người thân, quen; hoặc làm trái quy định Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiều cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao đã bị xử lý kỷ luật nghiêm minh, dù về hưu hay đương chức. Đó là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho những ai còn thích “điều khoản mềm” như thế.

NGUYỄN VĂN