Điện cảm ơn

Thứ Tư, 12/09/2018, 04:24:27

Bu-đa-pét, ngày 11-9-2018

Kính gửi: Ngài Thủ tướng Hung-ga-ri Vích-to Ô-ban

Rời Thủ đô Bu-đa-pét tươi đẹp, kết thúc thành công chuyến thăm chính thức Hung-ga-ri từ ngày 8 đến ngày 11-9-2018, tôi xin gửi tới Ngài Thủ tướng và qua Ngài tới các vị lãnh đạo và nhân dân Hung-ga-ri lời cảm ơn chân thành về sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị dành cho tôi và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Chuyến thăm đã để lại cho chúng tôi ấn tượng tốt đẹp về một nước Hung-ga-ri thanh bình, phát triển, người dân giàu lòng mến khách. Chúng tôi tin tưởng rằng kết quả tốt đẹp của chuyến thăm này với Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Hung-ga-ri sẽ tạo động lực mới cho quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước chúng ta tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước.

Chúc Hung-ga-ri không ngừng phát triển, phồn vinh, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước!

Chúc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hung-ga-ri ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp!

Chúc Ngài Thủ tướng và các vị lãnh đạo Hung-ga-ri sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị cao cả của mình!

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM