Chủ động hơn trong công tác khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

Thứ Sáu, 14/09/2018, 20:01:01

NDĐT - Ngày 14-9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị “Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ”.

Chủ động hơn trong công tác khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

Ảnh: THỦY NGUYÊN

Đến dự, có các đồng chí: Phan Huy Hiền, Phó Tổng biên tập Báo Nhân Dân; Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Đinh Hữu Long, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng T.Ư Đảng, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên của báo.

Đồng chí Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Theo báo cáo, công tác văn thư - lưu trữ của Báo Nhân Dân có hai bộ phận:

Công tác Văn thư, lưu trữ hành chính: Do Văn phòng phụ trách, là nơi tiếp nhận, xử lý, quản lý toàn bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các văn bản liên quan của các bộ, ban, ngành, đơn vị; ban hành, quản lý các văn bản chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Báo Nhân Dân; quản lý và sử dụng con dấu chặt chẽ, đúng quy định.

Công tác lưu trữ chuyên môn: Do Trung tâm - Thông tin (là đơn vị có chức năng, nhiệm vụ riêng) phụ trách, lưu trữ, quản lý các tin, bài, ảnh đã được đăng trên các ấn phẩm của báo Nhân Dân.

Báo Nhân Dân luôn thực hiện nghiêm các quy định về công tác văn thư - lưu trữ, bám sát các văn bản hướng dẫn của Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng để triển khai công tác đạt hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc bảo mật.

Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Bên cạnh những mặt làm được, vẫn còn những hạn chế: Hiện tại cán bộ làm công tác văn thư - lưu trữ chưa được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, tự tìm hiểu, cập nhật kiến thức nên trong quá trình xử lý công việc còn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cán bộ mỏng, đôi lúc phải kiêm nhiệm nhiều việc, do đó việc lập hồ sơ công việc, chỉnh lý tài liệu và giao nộp vào Lưu trữ lịch sử Đảng đồng thời xét hủy tài liệu chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động văn thư - lưu trữ chưa được đẩy mạnh...

Đồng chí Đinh Hữu Long, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Đinh Hữu Long đã có những ý kiến chân thành trao đổi kinh nghiệm về cách thực hiện nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện, các giải pháp bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019. Theo đó, tổ chức công tác văn thư ở các cơ quan, tổ chức phù hợp với quy trình xử lý văn bản khép kín trên mạng, tích cực chuẩn bị các điều kiện để đẩy nhanh thực hiện việc lập hồ sơ điện tử. Tập trung thu thập đầy đủ tài liệu đến hạn nộp lưu bảo đảm các yêu cầu nghiệp vụ quy định; hoàn thành việc chỉnh lý tài liệu tồn đọng ở các lưu trữ lịch sử của Đảng. Chủ động hơn trong công tác khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ, nhất là các sự kiện chính trị quan trọng. Bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ, không để mất mát, lộ lọt bí mật thông tin; đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp theo đúng tiêu chuẩn kho lưu trữ chuyên dụng.

PHẠM PHƯỜNG. Ảnh: THỦY NGUYÊN