Nâng cao vai trò quản lý, lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước

Thứ Sáu, 12/10/2018, 03:58:27

Ngày 11-10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư; Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ; Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước tiến hành sơ kết và ký kết quy chế phối hợp hoạt động trong thời gian tới. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư; Lê Minh Khái, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Hồ Đức Phớc, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Năm 2011, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư ký Quy chế phối hợp công tác với Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ và Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước. Sau tám năm thực hiện các Quy chế phối hợp đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đơn vị trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, cũng như công tác kiểm toán, thanh tra, phòng chống tham nhũng..., góp phần nâng cao vai trò quản lý, lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Để phát huy kết quả đạt được, bảo đảm thực hiện tốt các nghị quyết, quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ba đơn vị đã thống nhất sửa đổi, bổ sung và ký kết Quy chế phối hợp công tác mới.

PV