HĐND Đà Nẵng miễn nhiệm một số chức danh

Thứ Sáu, 17/05/2019, 14:27:18

NDĐT - Ngày 17-5, HĐND TP Đà Nẵng đã tổ chức kỳ họp thứ 10 (bất thường) khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND thành phố, cho ý kiến về một số chủ trương, tờ trình.

HĐND Đà Nẵng miễn nhiệm một số chức danh

Kỳ họp thứ 10 (bất thường), HĐND TP Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã bỏ phiếu, thống nhất và ra nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP Đà Nẵng đối với ông Vũ Quang Hùng (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng vừa được điều động, phân công giữ chức Bí thư quận ủy Liên Chiểu), ông Nguyễn Đình Vĩnh (nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vừa được điều động phân công giữ chức Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn) và ông Phan Văn Kha (nguyên Giám đốc Sở Công thương nghỉ hưu theo chế độ).

Để hoàn thiện công tác nhân sự, triển khai thực hiện thí điểm hợp nhất ba văn phòng HĐND, văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và văn phòng UBND thành phố; HĐND khóa IX đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chánh văn phòng HĐND đối với ông Đoàn Xuân Hiếu và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với ông Đoàn Ngọc Hùng Anh.

Ngoài ra, kỳ họp lần này cũng thảo luận và thông qua về việc điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế giao đối với các hội năm 2019 của thành phố là 1.853 người; thông qua việc tiếp tục cho thuê khai thác, sử dụng các công trình bãi tắm công cộng trên địa bàn thành phố và điều chỉnh, thông qua 17 dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

THANH TÂM