Thẩm tra dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Thứ Hai, 20/05/2019, 03:44:15

Chiều 19-5, tại Hà Nội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 13 thẩm tra dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), với sự tham dự của các bộ, ngành liên quan.

Bộ luật Lao động lần này sẽ được sửa đổi cơ bản, toàn diện, nhằm góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, thúc đẩy thị trường lao động phát triển, đáp ứng các yêu cầu thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lĩnh vực lao động; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế...

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã xem xét kỹ một số nội dung Chính phủ xin ý kiến Quốc hội. Về mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa, Ủy ban cho rằng, đề xuất chính sách này cần được xem xét toàn diện trong mối quan hệ với tiền lương, thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, năng suất lao động, thất nghiệp...

Về độ tuổi nghỉ hưu, Ủy ban cho rằng, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu là cần thiết, nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 28-NQ/TW; khi xem xét tuổi hưu cần khẳng định rõ đây là quy định chung về tuổi nghỉ hưu đối với lao động của quốc gia; đối với những ngành, nghề, lĩnh vực nặng nhọc, độ độc hại nguy hiểm và vùng sâu, vùng xa được giảm tuổi hưu không quá 5 năm... Báo cáo thẩm tra cũng cho ý kiến về việc bổ sung ngày lễ, về tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở và nhiều vấn đề khác.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề còn nhiều vướng mắc để tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa trước khi Bộ luật Lao động (sửa đổi) trình tại kỳ họp Quốc hội.

PV