Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Quảng Ninh

Thứ Sáu, 24/05/2019, 14:31:00

NDĐT- Ngày 24-5, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Quảng Ninh

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ làm việc với tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn kiểm tra đã thông báo Quyết định kiểm tra, kế hoạch kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQTW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQTW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả” đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh được biết đến là điểm sáng của cả nước trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt đã có nhiều đột phá trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn liền với đó là công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Đây là hai nội dung quan trọng mà tỉnh Quảng Ninh làm rất tốt, được T.Ư đánh giá cao.

Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cần bám sát đề cương hướng dẫn, chuẩn bị các tài liệu liên quan và phối hợp tốt trong quá trình kiểm tra; chỉ đạo các tổ chức đảng được kiểm tra chuẩn bị tốt nội dung báo cáo. Trong quá trình chuẩn bị, cần coi trọng công tác tự kiểm tra, đánh giá thực chất, khách quan quá trình thực hiện Nghị quyết 26 và Nghị quyết 18 - NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Khóa XII, quan trọng nhất là rút ra được những bài học, kinh nghiệm hay và chỉ ra được những tồn tại, hạn chế cũng như đưa ra được các giải pháp, đề xuất tạo cơ sở để T.Ư tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm chung trên toàn quốc.

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng thời gian qua đã dành sự quan tâm đặc biệt tới Quảng Ninh, đây là động lực quan trọng để tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có công tác xây dựng Đảng.

Đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, quán triệt tới Ban Thường vụ và các tổ chức đảng được kiểm tra, đặc biệt là 10 cơ sở đảng bộ Đoàn trực tiếp kiểm tra cần thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch; chuẩn bị chu đáo báo cáo tự kiểm tra và các tài liệu liên quan. Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại để chỉ đạo địa phương trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tiếp theo. Tỉnh Quảng Ninh rất mong muốn T.Ư dành nhiều sự quan tâm trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về công tác chính trị tư tưởng, công tác truyền thông trên địa bàn, định hướng dư luận xã hội, quản lý báo chí, bảo đảm ổn định chính trị.

QUANG THỌ