Hà Nam và Vĩnh Long vinh danh những tập thể, cá nhân điển hình

Thứ Sáu, 24/05/2019, 18:04:20

NDĐT - Ngày 24-5, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hà Nam và Vĩnh Long vinh danh những tập thể, cá nhân điển hình

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam trao bằng khen cho các tập thể được tuyên dương trong học tập và làm theo Bác. (ẢNH: ĐÀO PHƯƠNG)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền, các tập thể, cá nhân trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục chủ động chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Di chúc của Người và Chỉ thị 05. Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), các nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và nâng cao hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập, về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, nhất là trong thực hiện ba khâu đột phá và các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần xây dựng mô hình cụ thể, phổ biến, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, thiết thực. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ.

Tính đến tháng 5-2019, toàn tỉnh đã có hơn 290 mô hình học và làm theo Bác phát huy hiệu quả tích cực được duy trì. Ba năm qua, đã có 880 tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng. Việc xây dựng, nhân rọng và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, lao động.

Tại hội nghị có 50 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 được Tỉnh ủy Hà Nam tặng Bằng khen.

* Chiều 24-5, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Đồng chí Trần Văn Rón trao bằng khen cho các tập thể, các nhân tiêu biểu. (ẢNH: BÁ DŨNG)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị- xã hội các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; coi trọng việc đăng ký, làm theo phải gắn với nội dung của chuyên đề năm 2019. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động. Việc tổ chức học tập Chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với Quy định 101 của Ban Bí thư, Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy, đồng chí đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng, cơ quan, đơn vị luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 20 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

ĐÀO PHƯƠNG; BÁ DŨNG