Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại TP Hà Nội

Chủ Nhật, 16/06/2019, 05:21:26

Sáng 15-6, Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành T.Ư (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành T.Ư (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Cùng dự, có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, Ðoàn kiểm tra sẽ cùng Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung trao đổi, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 trên địa bàn. Ðoàn kiểm tra sẽ làm việc, khảo sát cụ thể tại cơ sở để có những đánh giá đầy đủ, toàn diện. Kết quả làm việc, kiểm tra sẽ được tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Thành ủy Hà Nội đã báo cáo kết quả của thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết số 26, gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai học tập và thực hiện Nghị quyết của T.Ư trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. Ðồng thời, đề xuất kiến nghị với T.Ư một số cơ chế để triển khai các nghị quyết được thuận lợi, hiệu quả hơn.

Từ nay đến cuối tháng 6, Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ kiểm tra, làm việc với Ban Cán sự đảng UBND thành phố, một số ban đảng, sở, ngành và địa phương của TP Hà Nội về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18. Ðoàn kiểm tra sẽ thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

PV