Hoạt động đối ngoại

Thứ Bảy, 17/08/2019, 00:56:29

Nhận lời mời của Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí NGUYỄN VĂN NÊN, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng ta dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng T.Ư sang thăm và làm việc tại Lào, từ ngày 16 đến 18-8.

* Chiều 16-8, tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng T.Ư Đảng ta.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng T.Ư Đảng ta sang thăm và làm việc tại Lào; chúc mừng những kết quả quan trọng mà Lào đã đạt được sau hơn ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay; khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, không ngừng vun đắp và truyền tiếp cho thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đã thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít một số nét khái quát về tình hình Việt Nam gần đây và kết quả cuộc hội đàm với đồng chí Khăm-phăn Phôm-ma-thắt; khẳng định, Văn phòng T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nhà nước và giữa hai Văn phòng T.Ư của hai Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm; chúc mừng những kết quả quan trọng về đối nội và đối ngoại sau hơn ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của hai Văn phòng T.Ư của hai Đảng; đề nghị Văn phòng T.Ư hai Đảng phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít cũng thông báo khái quát về tình hình Lào, quan hệ Lào - Việt Nam gần đây; khẳng định, Lào sẽ cùng Việt Nam giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển.

* Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng T.Ư Đảng ta, do đồng chí Nguyễn Văn Nên dẫn đầu, đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khăm-phăn Phôm-ma-thắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, về quan hệ Việt Nam - Lào; đánh giá về kết quả hợp tác giữa hai Văn phòng T.Ư của hai Đảng và trao đổi về phương hướng hợp tác giữa hai Văn phòng T.Ư trong thời gian tới, theo đó hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; khẳng định, hai Văn phòng T.Ư của hai Đảng sẽ phối hợp thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi đảng.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn thăm và làm việc tại tỉnh Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Công ty Viễn thông Unitel.