Tạo thuận lợi cho phát triển thương mại

Thứ Tư, 21/08/2019, 02:09:03

Theo Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại, tính đến ngày 10-7, đã có 174 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối đến NSW với hơn 2,3 triệu hồ sơ của khoảng 31 nghìn doanh nghiệp (DN).

Ðáng chú ý, đến nay, một số bộ đã hoàn thành kết nối NSW, điển hình như Bộ Giao thông vận tải đã triển khai 87 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có 75 thủ tục mới được triển khai năm 2018, hoàn thành triển khai các TTHC trên NSW theo danh mục tại Quyết định 1254/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Về triển khai ASW và kết nối ngoài ASEAN, Việt Nam đã chính thức trao đổi thông tin giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D với 6 nước gồm: Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Thái-lan, Bru-nây và Cam-pu-chia. Tính đến ngày 10-7, Việt Nam đã nhận từ các nước 87.355 C/O, gửi sang các nước 153.872 C/O,…

Tuy nhiên, để hoàn thành kết nối 61 TTHC mới trong năm 2019 theo kế hoạch, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn rất nặng nề. Ðến hết tháng 7, các bộ, ngành mới kết nối 16 thủ tục vào ASW và NSW, vẫn còn tới 45 thủ tục phải kết nối. Trong đó, Bộ Y tế còn 14 thủ tục,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12 thủ tục. Bên cạnh đó, việc cắt giảm danh mục hàng hóa quản lý kiểm tra chuyên ngành còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Hiện nay, mới giảm 15% mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, trong khi chỉ tiêu của Quốc hội là cắt giảm từ 15 đến 35%. Nguyên nhân do một số bộ, ngành còn thiếu quyết liệt, chậm ban hành thông tư hoặc ban hành thông tư không đúng chỉ đạo, gây cản trở cho DN…

Do vậy, để tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại phát triển mạnh mẽ, các bộ, ngành cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các nghị định, quy định về TTHC trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành theo hướng cắt giảm các TTHC không cần thiết; đơn giản hóa quy trình thực hiện TTHC,... Ðồng thời, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ rà soát quy trình thủ tục, phát triển hệ thống công nghệ thông tin nhằm hoàn thành mục tiêu triển khai 61 thủ tục trên NSW trên nền tảng công nghệ tiên tiến, phù hợp xu thế phát triển của cách mạng công nghệ 4.0, bảo đảm đầu tư tiết kiệm, hiệu quả; tiếp tục cải cách với hàng hóa xuất nhập khẩu theo tinh thần vừa tạo thuận lợi thương mại nhưng phải tăng cường chống gian lận thương mại.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, ngành chậm nhất trong tháng 8 hoàn thành các thủ tục, trình Chính phủ phê duyệt nghị định quy định về thực hiện TTHC theo NSW, ASW và kiểm tra chuyên ngành. Bộ Tài chính sớm triển khai xây dựng nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin giữa Chính phủ với các bên liên quan thông qua NSW. Các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc chuyển đổi mô hình hệ thống công nghệ thông tin quản lý chuyên ngành từ xử lý phân tán sang xử lý tập trung, kết nối trao đổi thông tin với Cổng quốc gia để hình thành cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước tập trung.

Tổng cục Hải quan phối hợp các bộ, ngành xây dựng hệ thống đánh giá đo lường chỉ số hoạt động của các TTHC thực hiện trên NSW. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đánh giá tổng thể việc xây dựng chương trình mục tiêu phát triển dịch vụ logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu đến năm 2025, logistics đóng góp từ 8 đến 10% GDP, tốc độ tăng trưởng hằng năm từ 14 đến 20%, đứng thứ 50 trong chỉ số cạnh tranh của thế giới trở lên.

BẢO TÙNG