Tiếp Đại sứ

Thứ Sáu, 23/08/2019, 03:15:09

Sáng 22-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam R.Mu-đi nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.