Thủ tướng Ô-xtrây-li-a X.Mo-ri-xơn thăm chính thức Việt Nam

Thứ Sáu, 23/08/2019, 03:41:42

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a X.Mo-ri-xơn và Phu nhân đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu tiến hành chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 đến 24-8.

Thủ tướng Ô-xtrây-li-a X.Mo-ri-xơn thăm chính thức Việt Nam

Tháp tùng Thủ tướng Ô-xtrây-li-a X.Mo-ri-xơn và Phu nhân, có Chánh Văn phòng Thủ tướng, Tiến sĩ G.Căn-ken; Tổng Thư ký Bộ Thủ tướng và Nội các, Tiến sĩ M.Pác-kin-xơn; Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao và Thương mại P.A-đam-xơn; Cố vấn an ninh quốc gia và Cố vấn cao cấp về các vấn đề quốc tế, Văn phòng Thủ tướng M.Chan; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam R.Mu-đi; cùng nhiều quan chức khác.

Thủ tướng Ô-xtrây-li-a X.Mo-ri-xơn sinh ngày 13-5-1968 tại Xít-ni, Ô-xtrây-li-a; là cử nhân kinh tế Đại học Niu Xao Uên của Ô-xtrây-li-a. Từ năm 1989 đến 1995, ông là Giám đốc quốc gia Hội đồng nghiên cứu chính sách và tài sản công Ô-xtrây-li-a. Trong giai đoạn 1995 - 1996, ông giữ chức Phó Chủ tịch Nhóm công tác của Ô-xtrây-li-a về Du lịch. Ông là Chủ tịch Hội đồng Du lịch Ô-xtrây-li-a từ năm 1996 đến 1998, là Giám đốc Văn phòng Du lịch và Thể thao Niu Di-lân từ năm 1998 đến 2000 và là lãnh tụ Đảng Tự do bang Niu Xao Uên của Ô-xtrây-li-a từ năm 2000 đến 2004. Giai đoạn 2004-2006, ông là Giám đốc điều hành Cơ quan Du lịch Ô-xtrây-li-a. Ông là nghị sĩ Quốc hội Ô-xtrây-li-a năm 2007. Ông X.Mo-ri-xơn giữ chức Bộ trưởng Nhập cư và Bảo vệ biên giới từ năm 2013 đến 2014, Bộ trưởng Các vấn đề xã hội từ năm 2014 đến 2015 và Bộ trưởng Ngân khố từ năm 2015 đến 2018. Từ tháng 8-2018 đến nay, ông X.Mo-ri-xơn giữ cương vị Thủ tướng, Chủ tịch Đảng Tự do Ô-xtrây-li-a, lãnh tụ Liên đảng Tự do - Quốc gia cầm quyền.