[Infographic] Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV

Thứ Tư, 23/10/2019, 11:46:33
[Infographic] Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV

NGUYÊN MINH - MẠNH HÀ