Giao khoán bảo vệ rừng cho gần 500 thôn, bản

Thứ Tư, 12/02/2020, 02:49:19

Đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã thẩm định, giao khoán gần 70.000 ha rừng đặc dụng và rừng tự nhiên phòng hộ cho gần 500 cộng đồng thôn, bản quản lý, bảo vệ.

Trong đó, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc đã giao khoán bảo vệ cho 40 cộng đồng dân cư với diện tích gần 11.000 ha, mức khoán 150 nghìn đồng/ha; giao khoán, hỗ trợ bảo vệ gần 59.000 ha rừng tự nhiên phòng hộ với mức hỗ trợ là 400 nghìn đồng/ha. Việc giao khoán, hỗ trợ với sự tham gia của người dân, cộng đồng tại chỗ đã góp phần tích cực bảo vệ rừng tại địa phương.

Tuấn Sơn