Ngày hội tòng quân thêm ý nghĩa

Thứ Bảy, 15/02/2020, 05:26:55

Mùa tuyển quân đầu năm 2020 ở Hà Nội sôi động với tín hiệu vui khi toàn thành phố có hơn 2.000 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Các quận, huyện của thành phố đều tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Ðến thời điểm này, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã hoàn tất công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 100% số thanh niên trúng tuyển đã nhận lệnh, tham dự ngày hội tòng quân. Ðáng chú ý, tại TP Hồ Chí Minh, nhằm bảo đảm phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, các quận, huyện đã có kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho người nhà và tân binh tại lễ giao nhận quân.

Ngày hội tòng quân hằng năm là dịp để tuổi trẻ hôm nay thể hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tham gia bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tổ chức tốt ngày hội tòng quân hằng năm là dịp để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đăng ký nguồn chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm sau chất lượng hơn, ý nghĩa hơn. Vì vậy, cần có sự phối hợp đồng bộ, khoa học, cụ thể giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân để chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất của chiến sĩ mới ngay từ những ngày đầu nhập ngũ. Cùng việc tôn vinh thanh niên tiêu biểu, tình nguyện lên đường nhập ngũ, cần tăng cường quản lý, đăng ký tạm vắng với những thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, kiên quyết xử lý các trường hợp trốn, tránh nghĩa vụ quân sự.

Coi trọng tổ chức các hoạt động giáo dục, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, các địa phương cũng cần tổ chức gặp mặt tuyên dương thanh niên xuất ngũ tiêu biểu, nhất là những đảng viên trẻ được kết nạp trong quân đội. Gắn liền với đó, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị, xã hội từng địa phương cần phát huy vai trò, trách nhiệm, bảo đảm thực hiện tốt công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội… để ngày hội tòng quân hằng năm thật sự là ngày hội biểu dương khí thế, sức mạnh, ý chí của tuổi trẻ Việt Nam trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

THÀNH TRUNG